Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Malevik pedagogisk planering ht16 teknik mobiltelefonen

Skapad 2016-08-25 19:53 i Kungsbacka Förskola & Grundskola
Här skriver du en kort beskrivning av arbetsområdet
Grundskola 6 – 9 Teknik
Arbetsområde inom teknik. Mobiltelefonen!

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik samt analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, mobiltelefoni och internet. Systemens fördelar, risker och sårbarhet för individen, samhället och miljön.
Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.
Begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete. Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler.

Det här skall du lära dig

Att undersöka olika tekniska lösningar (mobiltelefonen och internet) i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Att genomföra enkla teknikutvecklingsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar.
Att göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser och rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Begrepp: Kommunikation, radio, radiovågor, antenn, mobilsändare, cellsystem, GSM, digital teknik, processor, transistor (integrerade kretsar), GPS, Bluetooth, operativsystem, applikation (app).

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få se film och läsa om mobiltelefonens utveckling i olika texter och på internet. Experimentera med elektronik. Beskriva mobiltelefonens användningsområden (funktioner). Arbeta i grupp med att ta fram ett underlag för mobilens beståndsdelar och funktion.
Du kommer också att få försöka komma på ett nytt sätt att använda mobiltelefonen.

Redovisning

Du kommer att göra olika dokumentationer, skriva ett prov om mobiltelefonen och internet. Skriva en laborationsrapport som du lämnar in i samband med experimenten med elektronik

Bedömning

Läraren kommer att titta på hur du använder olika källor i din dokumentation. Förklarar olika samband genom att använda teknikens begrepp. Hur du genomför och dokumenterar en undersökning (laboration).

Matriser

Tk
Förmågor som bedöms

E
C
A
Undersöka olika tekniska lösningar i vardagen med användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Föra resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska eller digitala modeller. Göra dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är synliggjord.
Föra resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom föra resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: