Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Jordens inre och yttre krafter samt kartkunskap

Skapad 2016-08-25 20:46 i Irstaskolan Västerås Stad
Hur ser jorden egentligen ut? Varför ser den ut som den gör? Under den här kursen får du lära dig mer om jordens uppbyggnad, inte och yttre krafter. Du får också öva dig i att använda och tolka olika kartor.
Grundskola 6 Geografi
Geografi handlar om hur jorden ser ut och förändras. De inre och yttre krafterna påverkar jordytan och därmed människans livsmiljöer. Vi kommer att lära oss om hur jordens inre är uppbyggt och om hur de inre krafterna orsakar t.ex. bergskedjeveckningar, vulkaner och jordbävningar. De yttre krafterna och människan påverkar också jordens livsmiljöer. Genom att använda olika typer av kartor får vi kunskaper om hur jorden ser ut.

Innehåll

Det här kommer du att få undervisning om

Du kommer att få öva dig i att använda en kartbok och tolka olika typer av kartor.

Du kommer att få öva dig i namngeografi, dvs placera ut viktiga länder, städer, hav mm på en karta.

Du kommer att få lära dig om hur jordytan formas av de inre krafterna; om jordens inre, plattektonik, vulkaner och jordbävningar

Du kommer också att få lära dig hur naturens yttre krafter påverkar jordytan; t.ex. vittring och erosion

Du kommer att få att fundera på hur människan påverkar jordytan samt hur förändringen av miljöer påverkar människan.

Så här kommer vi att arbeta

 • Arbeta med övningsuppgifter till kartboken och boken Koll på geografi.
 • Föreläsningar om hur krafterna påverkar jordytan.
 • Arbeta med text och instuderingsfrågor om Inre och yttre krafter.
 • Vi kommer att titta på filmer.

 

 Så här kommer dina kunskaper att bedömas

 • Arbete på lektionstid med övningsuppgifter till kartboken. Du visar att du kan hitta i en kartbok och använda och tolka olika kartor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi år 6

F
Otillräckliga kunskaper.
E
C
A
Resonemang
Nivån för E är inte uppnådd.
Du har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur
Du har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur
Begrepp
Nivån för E är inte uppnådd.
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Geografiska arbetsmetoder
Nivån för E är inte uppnådd.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: