Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Drömvärlden- Hallons egna trollsaga

Skapad 2016-08-25 21:54 i Fasanen Haninge
Förskola

Innehåll

Hela gruppen på Hallon har varit på skogspromenerad i skogen. Hallonbarnen fick visa och berätta för våra nya barn vart deras ställe är och att ett troll bor under trädet i en trollkoja. Barnen upptäckte nya saker som inte funnits där förut, en kastrull och svamp. Många spännande tankar och en mycket härlig och utforskande stund denna förmiddag i skogen.

När vi kom tillbaka till förskolan blev några barn inspirerade att skriva en saga om trollet.

Utförandet: Barnen fick först titta på samtliga foton som vi tagit i skogen och på barnens upptäckter och sedan tillsammans hitta på en saga om trollfamiljen som bor i skogen.

Syftet:

Vårt syfte med sagan är att barnen ska få använda sin fantasi och skapa en saga som har en början, en del där något händer och ett slut. Barnen får då en djupare förståelse för hur en saga är uppbyggd. 

Mål: Vårat mål som pedagoger är att barnen ska våga prata, samt lyssna på varandra. Vi vill att de ska komma i kontakt med nya ord och får uppleva berättandet på ett lustfyllt sätt.

Hur går vi vidare?

Vi kan läsa upp sagan för de andra barnen på tillexempel läsvilan í förhoppning att inspirera de andra barnen och öppna upp deras intresse till sagoberättning. Kanske vill barnen göra en fortsättning till sagan eller börja på en egen.

Vi ska även sammansätta sagan med de tillbehörande fotona och göra en egen bok.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: