Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 3

Skapad 2016-08-25 22:17 i Öjersjö Storegård Partille
I idrott och hälsa kommer vi att göra många olika aktiviteter och ha roligt tillsammans.
Grundskola 3 Idrott och hälsa

Vårt arbetsområde i idrott för läsår 2016/2017

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Syfte)

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Vad ska vi göra? (Centralt innehåll)

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Rörelse Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Allemansrättens grunder.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Konkretiserande innehåll

Så här kommer vi arbeta

 • Vi har idrott inomhus och utomhus.
 • Vi lär oss olika lekar, spel och idrotter.
 • Vi lär oss danser och rörelse och avslappning till musik.
 • Vi provar olika redskapsövningar där vi tränar att hoppa, klättra och springa.
 • Vi har orientering i närmiljön samt samtalar om natur och utevistelse.
 • Vi arbetar med Allemansrätten i samband med att vi är i skogen vid några tillfällen.
 • Vi lär oss lekar och rörelse i vatten.

Arbetsområdets mål och Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
 • Idh  E 6
  I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
 • Idh  E 6
  Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  E 6
  Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
 • Idh  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Hur ska du visa att du kan? (Bedömning)

 • Du ska delta aktivt i alla aktiviteter som vi gör både inomhus och utomhus.
 • Du ska ha kunskaper om Allemansrätten.
 • Du kan samtala om varför det är bra att röra sig för att må bra.

Matriser

Idh
Storegård matris-mall åk 1-4

Du har visat mig i ditt arbete att du har nått målet.
Mål
Du deltar aktivt i alla aktiviteter.
Mål
Du har kunskaper om Allemansrätten
Mål
Du kan samtal utifrån egna erfarenheter om varför det är bra att röra sig för att må bra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: