👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Förvaring åk 9

Skapad 2016-08-26 08:34 i Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola F – 9
Ni skall arbeta med "Tema förvaring" och skall tillverka något man kan förvara saker i eller på.

Innehåll

Ni skall arbeta med "Tema förvaring" och skall tillverka något man kan förvara saker i eller på. Uppgiften är ganska fri men innan ni sätter igång skall arbetet godkännas av undervisande lärare. Uppgiften bygger ganska mycket på självständigt arbete så var noga med att tänka igenom hela processen innan ni sätter igång. Fundera också gärna innan ni sätter igång på materialens miljöpåverkan, vilken kulturell betydelse ditt eller liknande föremål har? Vad har det använts till historiskt sett, vilka material brukar man använda och hur ser designen ut historiskt eller i nutid? Detta är för att underlätta inför utvärderingen då du kan få med fler områden som ryms inom kursplanen. På detta vis kan du planera arbetet innan och inte tvinga fram saker under processen. Om du vill att dit föremål skall vara minimalistiskt/enkelt så redogör för varför.

 

 

 

Kunskaper som kommer att utvecklas är:

    • Göra en måttsatt ritning/planering (ritningen skall vara ur två perspektiv)
    • Egen formgivning
    • Kombinera olika material
    • Dokumentation
    • Utvärdering

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din kunskap om olika material och deras kombinationsmöjligheter med varandra, samt deras miljöpåverkan. Du kommer även träna på utvecklade former av hantverkstekniker. Du kommer även följa processen från idé till färdig produkt och värdering av arbetets gång. 

Bedömning - vad och hur

Bedömning kommer att ske i din process från idé till färdig produkt, hur du använder verktygen och följer instruktioner och avslutas i en utvärdering av ditt arbete.

Undervisning och arbetsformer

Arbetsformerna kommer vara: 

- Genomgångar

- Individuellt arbete med handledning från lärare

Matriser

Matris Slöjd 7-9

Du har ännu inte nått målet att...
E
C
A
Du har ännu inte nått målet att...
Eleven kan på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT VÄL genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Du har ännu inte nått målet att...
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt med PRECISION.
Du har ännu inte nått målet att...
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger ENKLA motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger UTVECKLADE motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger VÄLUTVECKLADE motiveringar till sina val.
Du har ännu inte nått målet att...
Eleven kan i slöjdarbetet BIDRA TILL ATT UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial OCH SÅDANT SOM ELEVEN SJÄLV SÖKT UPP.
Du har ännu inte nått målet att...
Dessutom kan eleven PRÖVA hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven PRÖVA OCH OMPRÖVA hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven SYSTEMATISKT PRÖVA OCH OMPRÖVA hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du har ännu inte nått målet att...
Under arbetsprocessen BIDRAR ELEVEN TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT.
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGSALTERNATIV SOM EFTER NÅGON BEARBETNING LEDER FRAMÅT.
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT.
Du har ännu inte nått målet att...
Eleven kan ge ENKLA omdömen om arbetsprocessen med VISS användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge UTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen med RELATIVT GOD användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen med GOD användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du har ännu inte nått målet att...
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då ENKLA resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då UTVECKLADE resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då VÄLUTVECKLADE resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.