Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd Textil planering "3D-leken" 2016/17

Skapad 2016-08-26 09:31 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Eleven arbetar fram en valfri figur i 3D-form.
Grundskola 8 Slöjd
Ett individuellt slöjdarbete som handlar om att i enlighet med slöjdens arbetsprocess (idéutveckling, överväga, framställa och värdera) formge och konstruera ett slöjdföremål i tredimensionell form.

Innehåll

Syfte

Tillverka ett tredimensionellt slöjdföremål utifrån en tvådimensionell skiss.

Arbeta fram ett eget fungerande mönster/mall för sin idé samt utveckla och förbättra symaskinskunskap, handsömnad och eventuellt andra tekniker beroende på idé.

Lära om tillhörande terminologi och om olika specifika begrepp, såsom exempelvis att vändsy, rätsida, avigsida & sömsmån, mm.

Underrubrik 1

Centralt innehåll

 

Undervisning/Tidsram

Instruktioner och genomgångar är stöd och inspiration till egna initiativ och kreativa lösningar. Eleverna tränas i att arbeta efter slöjdens arbetesprocess (idéutveckling - överväga - framställa - värdera) där individens tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar. De utvecklar förmågan att använda symaskinen som teknik och de lär sig grunderna för att utveckla en tvådimensionell form från papper till en tredimensionell form i tyg =mösterkonstruktion.

Detta uppgift förväntas ta 12-15 undervisningstillfällen.

Bedömning

Bedömningen i slöjd tar hänsyn till elevers förmågor i arbetet med att utveckla och genomföra idéer. Det handlar om att:

1) formge & framställa
2) välja & motivera
3) analysera och värdera
4) tolka

Att kunna arbeta fram ett alster i enlighet med slöjdens arbetsprocess, från idé till värdering.

Eleven ska kunna 1) formge och framställa ett tredimensionellt föremål i framförallt vävt tyg, men givetvis vad som idén styr till. Arbetet sker med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker. Eleven ska kunna 2) välja och motivera tillvägagångsätt för slöjdarbetet. Kvalitet och miljö ska finnas med i tanken.  Eleven ska kunna 3) analysera och värdera sin egen arbetsprocess och resultatet med hjälp av slöjdspecifika begrepp och 4) tolka slöjdföremålets estetiska och kulturella uttryck.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
slöjdmatris år 7-9

F
E
C
A
Formge och framställa slöjdföremål
På ett enkelt och delvis genomarbetat sätt.
På ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt.
På ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt.
Förstå instruktioner och ta egna initiativ
Utifrån instruktioner.
Utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Utifrån instruktioner och egna initiativ.
Formulera och använda handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Använda några hantverkstekniker, redskap och verktyg
På ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
På ett säkert och ändamålsenligt sätt.
På ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision
Motivera egna val
Eleven väljer tillvägagångssätt på ett enkelt sätt utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt.
Eleven väljer tillvägagångssätt utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Eleven väljer tillvägagångssätt utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt och ger välutvecklade val.
Utveckla ideér/bidra med ideér
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla ideér med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla ideér med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla ideér med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv sökt upp.
Pröva och ompröva
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Ge omdömen om arbetsprocessen samt identifiera och kommentera samband mellan form, funktion och kvalitet
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvallitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form , funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka och resonera om föremåls uttryck
Eleven tolkar slöjdföremåls utryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls utryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls utryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

F
E
C
A
Helhetsbedömning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: