Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Folkmusik i olika länder åk 6 ht 2016

Skapad 2016-08-26 09:38 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Musik
...

Innehåll

Det här ska vi arbeta med

 • Folkmusik från Sverige, Afrika och Latinamerika.
 • Dans och rörelse till musik
 • Sång och spel på instrument
 • Musikteori

När ska vi göra det?

 •    Vad är folkmusik?
 •    Svensk folkmusik, spelmannen, sång och schottis
 •    Svensk folkmusik, arbetssånger och schottis
 •    Afrikansk folkmusik, kora, sång, och dans
 •    Afrikansk folkmusik, mbira, sång, och dans
 •    Latinamerika, Brasilien, sång, och samba
 •    Latinamerika, Västindien, sång och rytminstrument
 •    Latinamerika, Andinsk folkmusik, sång och rytminstrument
 •    Latinamerika, Cuba, sång, rymtinstrument och salsa
 •    Latinamerika, Jamaica, sång och rytminstrument
 •    Repetition
 •    Test  

Matriser

Mu
Matris för kunskapskraven i musik åk 4-6

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
F
E
C
A
Sjunga
i olika musikaliska former och genrer
Du kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Spela
Melodistämma
Du kan spela delar av en enkel anpassad melodistämma.
Du kan spela övervägande delar av en enkel anpassad melodistämma.
Du kan spela en enkel anpassad melodistämma.
Bas- och slagverk
Du kan spela delar av en enkel anpassad bas- och slagverksstämma.
Du kan spela övervägande delar av en enkel bas- och slagverksstämma.
Du kan spela en enkel anpassad bas- och slagverksstämma.
Ackordsinstrument
Du kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Samspel och tajming
Du kan sjunga och spela något instrument i viss mån med tajming
Du kan sjunga och spela något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Du kan sjunga och spela något instrument med god tajming och med passande karaktär.
Skapa och kommunicera
egna tankar och musikaliska idéer
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Lyssna och analysera
Resonera om spelandet
Du kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Du kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Du kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Resonera om musikens påverkan
Du kan uttrycka dig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser. Du kan ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Du kan uttrycka dig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser. Du kan ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Du kan uttrycka dig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser. Du kan ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikaliska karaktärsdrag
Du kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Du kan med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Du kan med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: