Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd "Säg det med ett slöjdföremål" läsår 2016/17

Skapad 2016-08-26 09:39 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Du som elev arbetar fram en egen idé som på något sätt visar ett budskap/uttryck. Slöjdföremålet/en ska innehålla delar från båda slöjdarterna, i större eller mindre grad. Slöjdarbetet kan lika gärna vara dekorativt som funktionellt, gärna både och.
Grundskola 9 Slöjd
Arbetsområdet sträcker sig över en längre tid. Det kan ta hela läsåret, beroende på idéns omfattning och svårighetsgrad, dvs. hur utvecklad/välutvecklad idén är. Du gör ett individuellt slöjdarbete som handlar om att, i enlighet med slöjdens arbetsprocess; idéutveckling, överväganden, framställning, värdering & tolka, formge och konstruera ett slöjdföremål efter en egen idé. Du arbetar utifrån dina egna förutsättningar och din egen planering.

Delar som ska ingå:

- En dokumenterad idéutveckling (skisser, provbitar, teknikbitar etc.)

- Ritning/detaljerad skiss, mönster, modell/prototyp

- Praktisk framställning av slöjdföremålet/en, där du visar på initiativ och där du efterhand prövar och omprövar.

- En redovisning och dokumentation av arbetet där du ger omdömen och reflekterar, tolkar och resonerar kring ditt arbete.

Innehåll

Syfte

Utveckla din skicklighet och dina kunskaper i olika hantverk, material och uttrycksformer. 

Centralt innehåll

 

Undervisning/Tidsram

Eleverna använder sina tidigare kunskaper och lär sig nya tekniker och kunskaper. Instruktioner och genomgångar är stöd och inspiration för initiativ till egna kreativa lösningar, allt inom det personliga projektet. Individens tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar i slöjdens arbetsprocess.

Bedömning

Du ska visa att du kan:
1) formge & framställa
2) välja & motivera
3) analysera och värdera
4) tolka

Du ska kunna arbeta fram en produkt efter slöjdens olika arbetsprocesser, från idé, överväganden och framställning till värdering.

Se betygsmatrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
slöjdmatris år 7-9

F
E
C
A
Formge och framställa slöjdföremål
På ett enkelt och delvis genomarbetat sätt.
På ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt.
På ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt.
Förstå instruktioner och ta egna initiativ
Arbeta utifrån instruktioner.
Arbeta utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Arbeta utifrån instruktioner och egna initiativ.
Formulera och använda handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Använda några hantverkstekniker, redskap och verktyg
Du arbetar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du arbetar på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du arbetar på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Motivera egna val
Du väljer tillvägagångssätt på ett enkelt sätt utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt.
Du väljer tillvägagångssätt utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Du väljer tillvägagångssätt utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt och ger välutvecklade val.
Utveckla ideér/bidra med ideér
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla ideér med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla ideér med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla ideér med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv sökt upp.
Pröva och ompröva
Du kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Ge omdömen om arbetsprocessen samt identifiera och kommentera samband mellan form, funktion och kvalitet
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvallitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om din arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form , funktion och kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka och resonera om föremåls uttryck
Du tolkar slöjdföremåls utryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du tolkar slöjdföremåls utryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du tolkar slöjdföremåls utryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

F
E
C
A
Helhetsbedömning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: