Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEMA: Revolutioner

Skapad 2016-08-26 10:37 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Historia Samhällskunskap
När du hör ordet revolution tänker du kanske tillbaka på 1700-talet och halshuggna kungar. Men det finns även andra revolutioner, både historiska och nutida. I detta arbetsområdet tittar vi närmare på den industriella revolutionen och några som hör till vår egen tid.

Innehåll

Syfte och mål

Målet med arbetsområdet är att du ska få möjlighet att

  • lära dig mer om olika revolutioner
  • träna och utveckla din förmåga att resonera kring historiska och nutida händelser
  • träna och utveckla din förmåga att använda begrepp som hör till arbetsområdet

 

Arbetssätt och redovisning

Arbetet kommer att vara uppdelat i två delar, historia och samhällskunskap. Vi kommer att börja i den industriella revolutionen, ni får ut texter att läsa och arbeta med, vi har genomgångar, diskussioner m.m. Denna del av området, som vi jobbar med i ungefär 3-4 veckor, avslutas med frågor som du bearbetar under lektionstid, bland annat frågor om orsaker/konsekvenser och källmaterial. Vi kommer under dessa veckor även att fördjupa oss i politiska ideologier. Till detta får du ut en uppgift som du gör i par med en kamrat (ni kommer att delas in i par av mig). Denna uppgift är muntlig.

Den andra delen kommer att handla om revolutioner under 1900-talet och vår egen tid. Vi kommer att diskutera revolutioner utifrån ett demokratiskt perspektiv. Du kommer att fördjupa dig i en valfri revolution och både förklara varför den uppstod och vilka spår vi kan se av den idag. Du kommer att få fundera och resonera kring för- och nackdelar med demokrati och hur människor påverkas av och påverkar det samhälle där de lever.

 

Bedömning

Se matris nedan.

Matriser

Hi Sh
TEMA: Revolutioner

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fakta och resonemang om orsaker och konsekvenser (historia)
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Utvecklingslinjer - samband (historia)
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Källmaterial (historia)
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Begrepp (historia)
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Fakta och samband (samhällskunskap)
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur rättsliga och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur rättsliga och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur rättsliga och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Resonemang och samband (samhällskunskap)
Du kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Resonemang och demokrati (samhällskunskap)
Du har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: