Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd, åk 4 ht-16

Skapad 2016-08-26 10:53 i Ljungskileskolan Uddevalla
Grundskola 4 Slöjd

Vi syr varsin slöjdpåse, och tränar samtidigt på att hantera symaskin och strykjärn. Vi broderar med olika slags stygn, och fördjupar oss i symaskinssömnad genom att sy en lappkudde med broderiet som mittruta. Vi ritar och syr figurer i trikåtyg. De garntekniker vi provar är makramé och virkning.

Innehåll

Övergripande mål

Följande övergripande mål ligger till grund för arbetsområdet:

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Ämnesmål

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Ämnesinnehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska:

 • Repetera symaskinen och strykjärnet genom att sy en slöjdpåse, en kudde och ett mjukisdjur.
 • Fundera på färger och mönster när du väljer tyg till din påse, namnlapp och garn till den tvinnade snodden, och när du syr ditt mjukisdjur.
 • Jämföra och prata om de olika material och tyger du använder.
 • Skriva i slöjdboken om dina slöjdalster
 • Prova att virka luftmaskor, knyta makramé och att brodera olika stygn.
 • Träna på de sömnadsord du träffar på i samband med att du syr dina saker.

 

 

 

Arbetssätt

Så här kommer vi att arbeta:

Utifrån gemensamma och enskilda genomgångar och instruktioner arbeta med att sy en slöjdpåse, en kudde och ett mjukisdjur. Träna på olika sömnadsord, och jämföra de material du använt dig av i dina arbeten. Repetera hur man tvinnar en snodd och hur man broderar. Prova att virka luftmaskor och att knyta makramé.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Hantera symaskinen, och övriga verktyg och redskap som behövs till dina arbeten.
 • Förstå de sömnadsord vi använder oss av.
 • Prata färg och form i samband med tyg- och materialval.
 • Beskriva arbetsgång och slutresultat i slöjdboken.
 • Utföra de tekniker vi provat under terminen.

Matriser

Sl
Textilslöjd, åk 4 vt-15

Din förmåga att:

Nivå 1
Nivå 2
Använda handverktyg, redskap och maskiner.
Du använder slöjdens redskap och symaskin på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder slöjdens redskap och symaskin på ett säkert sätt som fungerar bra.
Kunna namnge de redskap du använt dig av, och kunna förstå de sömnadsord vi använt oss av.
Kan detta i stort sätt.
Kan använda de ord och uttryck vi träffat på under terminen.
Dokumentera arbetsprocessen.
Du kan ge enkla omdömen om ditt arbete.
Du kan ge utvecklade omdömen om ditt arbete.
Använda olika hantverkstekniker.
Du kan tillverka enkla föremål i olika material på ett ganska noggrant sätt.
Du kan tillverka enkla föremål i olika material på ett noggrant sätt.
Kombinera färg, form och material.
Du berättar på ett enkelt sätt om dina val.
Du berättar på ett utvecklat sätt om dina val.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: