👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering idrott och hälsa

Skapad 2016-08-26 10:54 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Idrott och hälsa

Innehåll

Planering för Idrott och hälsa åk 4-6

Syfte

Kopplingar till läroplan

 •  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 •  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 •  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 •  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Genomförande

Genom:

 • olika lekar, spel och idrotter i natur och utemiljö samt i idrottssalen
 • orientering i närmiljön med hjälp av kartor och kartor uppbyggnad och symboler
 • rörelseövningar i kombination med gymnastikredskap och andra redskap 
 • skadeförebyggande till exempel genom uppvärmning och stretching
 • takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik
 • rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten
 • simning i mag- och ryggläge
 • hantering av nödsituationer vid vatten
 • samtala om olika fysiska aktiviteter, levnadsvanor mm.
 • säkerhet och hänsynstagande 

Bedömning

Vi bedömer:                                                                       

 • din förmåga att anpassa rörelser till aktiviteten
 • din förmåga att delta i lekar, spel och idrotter
 • din förmåga att röra dig i takt till musik
 • din fömåga att vara ute i naturen och anpassa dig till olika förhållanden (t.ex. väder) och allemansrättens regler
 • ditt hänsynstagande vid natur- och utomhusaktiviteter samt salslektioner
 • din förmåga att orientera
 • din simkunnighet
 • din förmåga att resonera om hur olika fysiska aktiviteter påverkar hälsan
 • din förmåga att hantera säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur och utevistelser
 • din förmåga att visa och ge enkla beskrivningar om hur man förebygger skador vid träning
 • din kunskap om hur man hanterar nödsituationer vid vatten 
 • **********************************************************************************
 • Bedömning sker kontinuerligt