Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyhetsredovisning

Skapad 2016-08-26 10:58 i Olandsskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap Historia Samhällskunskap Geografi
Du ska redovisa en inrikes- och en utrikesnyhet för klassen.

Innehåll

Se uppgiften nedan och bedömningsmatrisen nedan!

Uppgifter

 • Nyhetsredovisning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9

Matriser

Hi Re Sh Ge
Bedömningsmatris "Veckans nyhet"

---------------------------------------------->
grundläggande kunskaper
---------------------------------------------->
---------------------------------------------->
expert
NYHETSREPORTAGE
Skriftlig inlämning
 • Hi  7-9
 • Hi  7-9
 • Sh  7-9
En redogörelse för vad som har hänt. Berättar var det har hänt/händer. Var du fick informationen ifrån.
Tankar om varför detta händer och varför just på denna plats. Vilka konsekvenser kan nyheten få? Har olika källor rapporterat på olika sätt om saken?
Finns det några historiska orsaker till händelsen? Kan man jämföra nyheten, eller se att liknande saker händer på andra platser? Finns det olika sätt att se på händelsen? Vad säger olika källor? Är alla källor lika pålitliga? Vad kan man göra åt saken?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: