Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning Liljans avdelning

Skapad 2016-08-26 10:59 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Detta är en planering som vi ska använda för att få en genomtänkt och välplanerad inskolning från "jag" till "vi". Att vara väl förberedd inför inskolning skapar trygghet för alla barn, föräldrar och pedagoger.
Förskola
Detta är en planering som vi ska använda för att få en genomtänkt och välplanerad inskolning från "jag" till "vi". Att vara väl förberedd inför inskolning skapar trygghet för alla barn, föräldrar och pedagoger.

Innehåll

 

 

MÅL

Avdelningens mål

 • Få barnet känna sig trygga med pedagoger och barngruppen
 • Väcka nyfikenhet och intresse för förskolan
 • Få barnet att känna att det är roligt att komma till förskolan
 • Skapa en miljö så barnen kan känna sig delaktiga och självständiga
 • Att de lär sig våra gemensamt bestämda regler och rutiner och känner sig trygga i dem
 • Få övriga barn att vara så delaktiga som möjligt i inskolningen för att känna samhörighet

Vi strävar efter att få

 • Skapa bra, trygg och öppen relation med vårdnadshavarna
 • En trygg barngrupp och att barnen känner sig sedda hörda
 • Trygga föräldrar som lär känna förskolan verksamhet och mål och pedagogerna.

METOD - GENOMFÖRANDE

Aktiviteter för att nå målen

 • Skapa en lugn och harmonisk inskolning där alla pedagoger är delaktiga. Detta för att möjliggöra att barnen som skolas in kan ha möjlighet att skapa sig en trygg anknytning till någon av pedagogerna. Vi följer barnen och respekterar vem de skapar sig en trygg anknytning till, men jobbar för att de skall skapa en med alla tre pedagoger.
 • Skapa en tydligt och lockande miljö som gör att barnen ser förskolans utbud av material och aktiviteter som kan locka in barnet i verksamheten utifrån det som är intressant och lustfyllt för det enskilda barnet.
 • Dela upp barnen och även ha gemensamma aktiviteter så att alla får möjlighet att känna sig delaktiga i de nya barnens inskolning. Där igenom få en naturlig kontakt mellan nya barnen och de befintliga barnen.
 • Vi är lyhörda för vårdnadshavarens behov, genom att lyssna och återkoppla.
 • För att undersöka hur inskolningen har upplevts av föräldrarna och barnen ska ett uppföljningssamtal genomföras efter färdig inskolning.
 •  Vi ger enkla instruktioner (anpassad efter varje barns behov), befinner oss på barnens nivå så att vi kan ha ögonkontakt och kan stötta/hjälpa barnet när det behövs. Vi introducerar materialet för barnet genom att leka tillsammans och förklara hur man gör.

DOKUMENTATION

Hur dokumenterar gruppens utveckling mot målet:

 • Observation
 • Reflektion
 • Daglig dialog med föräldrarna.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Hur ser vi att målet är nått?

 • Vi strävar efter att vi i november 2015, ser att barnen är glada när de kommer till förskolan, kan rutinerna, visar intresse för kompisar och att de är sysselsatta med lek.

 

 

Koppling till läroplan

 

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: