Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden - karta och klimat, befolkning och levnadsvillkor

Skapad 2016-08-26 11:17 i Getingeskolan Halmstad
Du ska använda kartor och kunna läsa ut information. Du ska bli säker på världens stora namngeografi. Du ska göra en fiktiv resa mellan länder i de olika världsdelarna och undersöka ländernas förutsättningar och människors levnadsvillkor däri.
Grundskola 7 – 9 Geografi
...

Innehåll

Avsnitt 1

Jorden - karta och klimat 

Vi hör varje dag olika geografiska namn nämnas på nyheterna och vi läser om olika platser i tidningar. Men vet du egentligen var de olika länderna och städerna ligger? Thailand har blivit ett populärt resmål men var ligger det egentligen? Varför kan jag inte odla bananer och apelsiner i min trädgård? Vad betyder det att Stora Höga ligger på 58°1′N 11°49′O?

Arbetsområdets innehåll: Att kunna slå i en Atlas och hitta på världskartan. Namn och läge på världsdelarnas viktigaste länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter. Hur en karta är uppbyggd med gradnät, färger, symboler. Jordens klimat och vegetationszoner samt på vilket sätt klimatet påverkar människans levnadsvillkor. Viktiga ord och begrepp inom arbetsområdet.  Arbetssätt: Vi börjar med att du får rita världskartan så som du uppfattar att den ser ut.Du får även en blindkarta där du ska sätta ut några geografiska namn så jag får en uppfattning om vad du från början kan om namngeografi. Därefter har vi en gemensam introduktion och vi lär oss att slå i Atlas och titta på olika kartor och försöker förstå vad de vill säga oss om jordens utseende. Därefter blir det arbete med olika kartuppgifter både digitalt och på stenciler. Som avslutning på arbetsområdet så gör vi en fiktiv resa där du kommer att få välja ut de länder du vill besöka och gör en resebeskrivning enlig särskild arbetsgång.

Länkar: svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp  - Träna karta http://www.schooltimegames.com/Social_Studies/Countries.html - Träna världens länder www.webbmagistern.se http://www.grundskoleboken.se/wiki/Klimatzonerna http://www.globalis.se/

Avsnitt 2

Matriser

Ge
Geografi LGR11

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Samspel, orsaker och konsekvenser
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: