Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Grej of the day"

Skapad 2016-08-26 11:25 i Munkedalsskolan Munkedal
Gör din egen Grej of the day!
Grundskola 4 – 6 Geografi Historia Samhällskunskap Svenska

Under förra läsåret arbetade vi med Grej of the day. Genom en minilektion fick du kunskaper om något spännande ämne från någonstans i världen. Nu är det din tur att göra din alldeles egen Grej of the day!

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Innehåll (centralt innehåll - kopplingar till läroplanen)


Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Arbetssätt och arbetsformer

I arbetet med att göra din egen "Grej of the day" kommer du att få välja ett ämne som du är särskilt intresserad av. Du kommer att få:

* söka information på internet och i faktaböcker samt träna dig i att kritiskt granska dina källor.

* sortera ut relevant fakta om ditt ämne och planera för hur du ska utforma din PP, textmässigt/bildmässigt. (Du använder dig av datorn som arbetsredskap. Glöm inte att inleda din Peek Grej of the day med en ledtråd.)

* göra en muntlig redovisning om ditt ämne med hjälp av en PP. (Se till att text och bild samspelar. Träna innan och var väl förberedd. Fundera över lämpliga frågeställningar som kan dyka upp efteråt.)

* lyssna på andra klasskamraters microlektioner. (Skriv ned intressant fakta och visa gärna ditt intresse genom att ställa följdfrågor samt ge positiv respons.)

Bedömning och dokumentation

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • söka, läsa och välja ut relevant information från några väl valda källor.
 • sätta ihop information från olika källor och hur du med egna ord skriver fakta om ditt ämne.
 • planera för samt genomföra en muntlig redovisning.

 

Jag kommer att bedöma din förmåga genom att:

 • lyssna till hur du resonerar när du läser och väljer ut information utifrån olika källor.
 • titta på din PP samt lyssna till din muntliga redovisning. 
 • observera din insats under lektionstid.

 

Ditt arbete dokumenteras på Unikum.

 

 

Matriser

Hi Sv Sh Ge
Ämnesmatris svenska 4-6 läsår 2015-2016 Tema: "Peek of the Week"

Svenska 4-6

På väg mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Läsförståelse
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt..
Informationssökning
Du kan söka och sätta ihop information från några utvalda källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några utvalda källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas..
Du kan söka och sätta ihop information från några utvalda källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen kan användas.
Faktatexter
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du använder begrepp som hör ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder begrepp som hör ihop med det du skriver om på ett bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder begrepp som hör ihop med det du skriver om på ett mycket bra sätt.
Förstärka budskap
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Muntlig redovisning
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med ganska bra fungerande början, innehåll och slut. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med bra fungerande början, innehåll och slut. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med mycket bra fungerande början, innehåll och slut. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: