Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Surt och basiskt

Skapad 2016-08-26 12:02 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Lpp syror och baser åk8 ht16.
Grundskola 7 – 8 Kemi

Innehåll

Förmågor

Centralt innehåll

Vad kommer du att lära dig?

Du ska

 • veta hur en atom är uppbyggd och kunna redogöra för hur positiva och negativa joner bildas
 • veta vad som menas med en syra och en bas
 • veta vad en indikator är, kunna ge exempel på några olika och förstå hur de används
 • veta vilka pH - värden som motsvarar surt, neutral och basiskt
 • kunna ge exempel på syror och baser i vardagen
 • kunna namn och kemisk formel på de tre starka syrorna och kunna berätta om deras egenskaper och användningsområden
 • veta vilka joner som finns i syror och baser och förstå skillnaden mellan starka och svaga syror
 • veta vad som menas med neutralisation 
 • veta vad som menas med "SIV - regeln"
 • känna till försurning och hur den kan motverkas

Arbetssätt

Textgenomgångar, filmer, diskussioner, eget arbete och laborationer. 

Sidor i boken: 104 - 126

Filmklipp:

Grundläggande begrepp, repetition åk 7.

https://www.youtube.com/watch?v=WPoohHPuT4o

Vad är egentligen en indikator?

https://www.youtube.com/watch?v=-7LGHnx26Uc

 

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerlig genom hur väl du deltar i diskussioner, motiverar dina svar på prov och läxförhör, samt planerar, genomför och redovisar laborationer. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: