Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Idrott och hälsa åk 5, HT 2016

Skapad 2016-08-26 12:56 i Hertingsskolan Falkenberg
Grundskola 5 Idrott och hälsa
Under höstterminen kommer eleverna utöva friidrott, orientering, friluftsliv, dans, redskapsgymnasitik, lekar både inne och ute, simning, olika bollsporter samt skridskoåkning. Vi kommer repetera kunskaperna om allemansrätten. Vi kommer befästa ord och begrepp kopplade till ämnet. Man bör t ex veta vad skillnaden är på att kasta och stöta.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att:

 • delta i lekar, spel och idrotter.
 • orientera
 • anpassa dina rörelser till olika lekar, spel och idrotter
 • känna till hur man förebygger skador inom lek, spel och idrotter
 • känna till hur man kan hantera nödsituationer på land och i vatten

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma ovanstående förmågor fortlöpande under lektionstid genom att:

 • se hur du deltar i olika aktiviteter, idrotter, lekar och hur du anpassar dina rörelser till dessa aktiviteter
 • se hur du kan orientera dig i bekant och obekant miljö med karta.
 • se hur du kan förhålla dig till och följa de regler som finns.
 • lyssna av om du förstått hur man kan förebygger skador inom lek, spel och idrotter
 • tipspromenad om allemansrätten

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha undervisning både inom- och utomhus där vi provar på olika idrotter, lekar, rörelser. Ibland kommer vi besöka andra anläggningar. V. 34-39 kommer det vara utomhusidrott. Se terminsplaneringen i klassbloggen.

Eleverna har lämnat synpunkter på innehållet på idrottslektionerna och deras förslag har inkluderats i terminsplaneringen.                           

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: