Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sång och rörelse Liljans avdelning

Skapad 2016-08-26 13:47 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Vi har samling med sång och rörelse en dag/vecka. Vi sjunger, dansar och leker.
Förskola

Barnen visar stort intresse för sång, dans och musik.

Vi har samling med sång och rörelse en dag/vecka. Vi sjunger, dansar och leker. 

Innehåll

TEMA/PROJEKT

Syfte med sång rörelse samling:

- Att utveckla Barnens språk och kommunikationsförmåga samt ge dem ett utökat ordförråd.

-   Att utveckla barnens balans, motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

-      Att utveckla barnens förmåga att uttrycka sig i musik, dans och rörelse.

-     Att utveckla  barnens förmåga att fungera i grupp och samarbetsförmåga.

-      Att stimulera barnens lust att sjunga och dansa.

-      att skapa positiva relationer inom barngruppen.

- Att lära känna svenska traditioner samt ta del av andra kulturer.

 

 

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

UPPFÖLJNING

Vi ska i slutet av terminen,tillsammans med barnen, reflektera över vad som varit bra och mindre bra med sångsamlingen. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: