Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Junk craft

Skapad 2016-08-26 14:12 i Presseskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Slöjd
Av skräp och kasserat material kan man skapa nytt! Att återbruka material är bra för miljön, för när vi är sparsamma med material så är vi sparsamma med jordens resurser. Dessutom tränar man sin kreativitet när man försöker se nya möjligheter att använda något på ett nytt och annorlunda sätt!

Innehåll

Vi startar med en kort introduktion av arbetsområdet och försöker skapa inspiration genom att titta på saker som andra tillverkat av kasserat material. Vi kommer också att prata om värdet av att återanvända material.

Eleverna har fått till uppgift att ta med något till första lektionen och de får tillsammans i små grupper komma på idéer om vad man skulle kunna tillverka av de sakerna. Det finns även saker att välja på i slöjdsalarna.

Därefter påbörjar eleverna sitt arbete utifrån en egen idé.

Arbetet pågår i ca 4 veckor.

Eleverna dokumenterar sitt arbete i loggbok under arbetets gång. Det färdiga föremålet redovisas med text och bilder på Slöjdportfolio.

 

De förmågor som vi fokuserar lite mer på i detta arbetsområde är:

- att utveckla idéer

- att formge och framställa

- att välja och motivera tillvägagångssätt

- att värdera sitt arbete och resultatet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: