Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De tre världsreligionerna

Skapad 2016-08-26 14:35 i Bergagårdsskolan Öckerö
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)

Välj en passande bild och skriv om ämnet för planeringen

Innehåll

Målet med vårt arbete är:

- att du ska kunna namnge kristendomens, islams och judendomens heliga skrifter och heliga hus.

- att du ska veta vilka symboler de tre religionerna har.

- att du ska kunna resonera och diskutera kring likheter och skillnader mellan de tre religioner.

- att du ska återberätta någon eller några berättelser från bibeln. 

- att du kortfattat ska kunna berätta något om de viktigaste högtiderna i de tre religionerna. 

Vi ska målet genom att:

- du ska lyssna på fakta och berättelser om de olika religionerna av din lärare.

- se på film om religionerna.

- diskutera med dina klasskamrater.

- uppleva hur en judisk och/eller islamsk högtid firas. 

- återberätta en berättelse från bibeln utifrån en egenproducerad bild.

 

 Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- namnge de tre religionernas heliga hus och skrifter.

- koppla ihop rätt symbol med rätt religion.

- att se likheter och skillnader mellan de tre religionerna.

- återberätta händelser/berättelser från bibeln.

- berätta något om hur man firar de viktigaste högtiderna inom judendomen och islam.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3

Matriser

SO
De tre världsreligionerna

De tre världsreligionerna

På väg att uppnå målet
Uppnått målet
Du kan namnge kristendomens heliga skrift, heliga hus och vet vilken symbol religionen har.
Du kan namnge judendomens heliga skrift, heliga hus och du vet vilken symbol judendomen har.
Du kan namnge islams heliga skrift, heliga hus och vilken symbol islam har.
Du kan ange två likheter och två skillnader mellan de tre religioner.
Du kan återberätta minst två berättelser eller händelser från bibeln.
Du kan berätta någon om en högtid från judendomen
.
Du kan berätta något om en högtid från islam.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: