Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Voxlöv -en ny stadsdel

Skapad 2016-08-26 14:41 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Geografi Samhällskunskap
Ni ska under detta momentet tar er rollen som stadsplanerare och komma med förslag till hur den nya stadsdelen Voxlöv i Kungsbacka ska ut.

Innehåll

Under detta moment ska ni i grupp planera hur stadsdelen Voxlöv i norra Kungsbacka ska komma att se ut. Momentet är ett samarbete med Kungsbacka kommun och vi kommer ha en tävling där det vinnande bidraget utses av en jury bestående av stadsplanerare från kommunen. ni kommer:

 • Läsa på och lära er om städer och stadsplanering
 • Få en introduktionsföreläsning om stadsplanering av Sofia Wiman från kommunen.
 • Göra fältstudier i området.
 • Planera hur stadsdelen ska se ut genom att placera ut ex bostäder, vägar, skolor och affärer.
 • Bygga en modell över ert förslag.
 • Förbereda och hålla en muntlig presentation där ni presenterar ert förslag.
 • Momentet avslutas med en enskild skriftlig uppgift kopplad till er stadsdel.

 

Tidsramar:

Föreläsning av Sofia Wiman: Onsdag 7 september

Muntlig redovisning och enskild skrivning: Andra veckan i Oktober.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Ge  A 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  A 9
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ge  A 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: