Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska ht -16

Skapad 2016-08-26 14:48 i Sternöskolan Karlshamn
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Läsförståelse och läs- och skrivutveckling.

Innehåll

Vi ska lära oss att läsa, skriva och förstå;

- återberättande texter

- faktatexter

- instruerande texter

- förklarande texter

- argumenterande texter 

- berättande texter

 

Detta gör vi genom att: 

- arbeta med Zick Zack Läsrummet och Skrivrummet

- arbeta med Läsförståelse i 2 anpassade grupper 

- läsa, samtala om och arbeta med olika texter

- skriva olika typer av texter, steg för steg

- arbeta både självständigt, i smågrupper och i helklass

- ha läsläxa (online)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: