Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåbärets planering språk 16/17

Skapad 2016-08-26 15:04 i Hallonbackens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Förskola Pedagogisk planering för TSS förskolor.

Innehåll

Förskolorna i Södra Sandby har varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning. Värdeorden beskriver vilka värden som uppskattas i våra förskolor. De fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. Värdeorden, med sina förklaringar, är vägledande för hur arbetet ska utföras, hur olika situationer hanteras i vardagen och för att nå uppsatta mål.


I HAND
Inkludering alla är värdefulla och mångfald är en tillgång


Hållbarhet varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet


Ansvar ett eget ansvar som sträcker sig lite längre


Nyfikenhet utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter


Delaktighet kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna

Uppgifter

  • 4. Hur gör vi?

  • 3. Var ska vi?

  • 2. Var är vi?

  • 1. Kunskapsområde :Språk

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: