Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik förskoleklass 2016/2017

Skapad 2016-08-26 15:23 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola F Matematik

Syfte (Skollagen) ”Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap.”

 

Innehåll

Syfte och förmågor

Syfte (Läroplanen, Lgr11) ”Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer. Eleverna ska därför utmanas och stimuleras att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem på olika sätt med olika uttrycksformer samt för att utforska och beskriva sin omvärld”.

Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem.

Vad?

Under förskoleklassåret jobbar vi med att lägga grunden till den fortsatta matematikutvecklingen. Vi använder oss till stor del utav matematiksamlingar där vi upptäcker, laborerar och resonerar matematik tillsammans. Stor vikt läggs vid att utveckla elevernas språkliga förmåga i matematik. Vi arbetar också med problemlösning i par samt individuella uppgifter.

 

Innehåll

Klassificering, sortering och mönster

 • klassificera och sortera föremål efter form, färg, storlek, antal och andra egenskaper
 • resonera och formulera kriterier/regler för sortering
 • resonera och motivera sina val av kriterier/regler och upptäcka kamraternas val
 • upptäcka, skapa och beskriva mönster

 

Mängder, antal och talmönster

 • använda räkneramsan i lekar och vid uppräkning
 • räkna, jämföra och uppskatta mängder
 • undersöka mängder genom att gruppera och skapa mönster
 • undersöka och använda ”det starka fem-talet”
 • undersöka och använda matematiska begrepp, tex fler, färre, lika många
 • undersöka och använda ordningstal

 

Tals helhet och delar

 • undersöka och dela upp tal
 • resonera om tal och tals användning
 • uppmärksamma talmönster på tex tärningar dominobrickor
 • undersöka och resonera om begrepp, tex mer, mindre, fler, färre

 

Talraden och tallinjen

 • räkna uppåt och nedåt på räkneramsan med start på olika tal
 • undersöka och använda talraden
 • räkna uppåt och nedåt på talraden inom talområdet 0-10 och 0-20
 • känna igen och använda våra siffror

 

Övrigt

 • undersöka och laborera med tvådimensionella och tredimensionella former
 • veckodagar och månader

 

 

Hur?

gemensamma samlingar där vi upptäcker, laborerar och resonerar

 • sånger och ramsor
 • filmer
 • lekar
 • ger förklaringar med konkret material, bilder, ord och andra uttrycksformer
 • uppgifter på stenciler och i böcker
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: