Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svampar

Skapad 2016-08-26 15:30 i Vattholmaskolan Uppsala
Under några veckor kommer du att få lära dig mer om svampar.
Grundskola F – 2 NO (år 1-3)

Vad är det för svamp? Varför växer den här? Går den att äta? Frågor som man får när man är ute och går i skogen på hösten. 

Innehåll

Syfte - förmågor att utveckla

Enligt Lgr 11 ska undervisningen i biologi "syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. ... Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier"

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Konkretiserat mål

Du ska

 • kunna namnge några olika svampar
 • kunna svampens delar
 • veta att det finns ätliga och oätliga svampar
 • börja visa förståelse för att träden och svamparna behöver varandra för att få näring

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Arbetssätt

 • Vi går på en promenad och ser om vi hittar någon svamp.
 • Vi lånar olika svampböcker på biblioteket och försöker hitta våra svampar i böckerna.
 • Vi undersöker svamparna i lupp för att se skillnad på skivor och rör.
 • Vi ser på filmer om svamp i skogen och i köket.
 • Vi pratar om svampens olika delar och hur den sprider sig.
 • Vi skriver en gemensam faktatext om vad vi lärt oss om svampar.

Bedömning

 • Du kommer att få visa att du kan olika svampar genom att para ihop en bild på svampen med svampens namn.
 • Du kommer att muntligt få berätta om svampens delar och hur den sprids.
 • Du kommer att få vara med och diktera en gemensam faktatext om svampar.

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: