Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

muntligt arbete i engelska - Nolhaga

Skapad 2016-08-26 15:49 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 9

Under den första delen av terminen kommer vi att läsa texter och lyssna på uppgifter som är av sådan karaktär att det finns mycket att tycka till om och diskutera. Ni kommer att få prata mycket tillsammans under lektionerna och jag kommer att vara med och lyssna, både 'live' och genom att lyssna på sådant ni spelat in.

Innehåll

Det som bedöms efter avslutat område är

- hur väl du uttrycker dig muntligt

Formell del

övergripande mål och riktlinjer:

Kopplingar till läroplan

  • Gr lgr11
    Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  • Gr lgr11
    Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  • Gr lgr11
    Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

Matriser

muntligt arbete i engelska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
Tala och göra sig förstådd
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig väldigt enkelt, i viss mån begripligt och något sammanhängande. I samtal kan eleven uttrycka sig väldigt enkelt och i viss mån begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom försöker eleven välja och använda sig av strategier för att lösa problem i och förbättra samtalet.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I samtal kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar samtalet.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I samtal kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar samtalet.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I samtal kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar samtalet och för det framåt på ett konstruktivt sätt.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: