Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6A & 6B

Skapad 2016-08-26 18:06 i Ättekullaskolan Helsingborg
Matris som visar vilka moment du behärskar inom respektive avsnitt.
Grundskola 6 Matematik

I år 6 jobbar vi med matteboken Matte Direkt Borgen som är uppdelad i två volymer 6A och 6B.

Innehåll

Mål


Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Vad ska du lära dig?

Matriser

Ma
Matteborgen 6A

Tal
Begrepp decimaltal
Omvandling Ex: 5 dm=0,5 m 7mm= 0,007m
Förstå betydelsen av orden deci, centi och milli i ett decimaltal.
Kunna storleksordna decimaltal.
Kunna räkna med decimaltal i addition.
Tal
Kunna räkna med decimaltal i subtraktion,
Kunna räkna med multiplikation.
Kunna räkna med decimaltal i division.
Problemlösning med decimaltal
Bråk
Begreppet bråk
Kunna läsa och skriva bråk.
Veta vad som menas med täljare och nämnare.
Känna till och kunna använda begreppen bråkform och blandad form.
Kunna addera och subtrahera bråk med samma nämnare.
Kunna räkna ut en viss dela av ett antal, tex 3/5 av 20.
Kunna jämföra bråk.
Problemlösning bråk
Geometri
Kunna mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer.
Kunna räkna ut arean av rektanglar, kvadrater och trianglar.
Kunna använda de vanligaste enheterna för area: cm2, dm2 och m2.
Statistik
Kunna läsa av och tolka stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram.
Kunna rita och redovisa fakta i ett stapeldiagrameller linjediagram.
Kunna beräkna medelvärde.

Kommentar


Ma
Matteborgen 6B

Mer om tal
Du kan läsa och skriva stora tal.
Du kan ställa upp och multiplicera heltal tex 32*56
Du kan ställa upp och multiplicera decimaltal tex 4,8*5,4
Du kan multiplicera decimaltal med 10 och 100
Du kan dividera decimaltal med 10 och 100
Du kan dividera när det blir decimaltal i svaret.
Enheter och skala
Du kan räkna med tid.
Du förstår vad som menas med hastighet och kan göra enkla beräkningar med hastighet.
Du förstår vad som menas med skala och kan räkna med skala.
Du kan använda olika enheter för vikt och volym.
Procent
Du kan skriva 50%, 25%, 10% och 1% som bråk.
Du kan räkna ut hur mycket 50%, 25%, 10% och 1% är med huvudräkning.
Du kan räkna ut hur mycket en viss procent av något är, tex 12% av 150%.
Algebra
Du kan räkna med likheter.
Du kan lösa enkla ekvationer.
Du kan tolka och skriva uttryck med variabler.
Problemlösning
Du kan läsa och hämta fakta från en text.
Du kan lösa problem genom att rita en bild.
Du kan lösa problem genom att pröva dig fram.
Du kan lösa problem genom att arbeta baklänges.
Du kan leta mönster i tal och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: