Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Superhjältar

Skapad 2016-08-26 18:23 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Svenska
Nu kommer vi att arbeta med superhjältar på olika sätt. Skapa egna superhjältar, beskriva dem och skriva berättelser.

Innehåll

Arbetssätt och redovisningsform

Du kommer att göra mindmap/tankekarta.

Du kommer att få beskriva din superhjälte.

Du kommer att få göra en beskrivning av miljön som din superhjälte finns i.

Du kommer att skriva egna superhjältesagor på Ipad och berätta dem för varandra.

Du kommer att göra bilder.

Du kommer att prata om olika superhjältar.

Du kommer att få läsa upp din superhjälteberättelse.

Du kommer att få ge enkla omdömen till dig själv och dina kompisar.

Visa din kunskap - Bedömning

Du ska kunna visa din kunskap i klassrummet.

Skriva
Du ska använda stor bokstav, punkt och frågetecken i dina texter. 
Du ska kunna skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning.

Tala
Du ska kunna ge och ta muntliga instruktioner.

Läsa
Du ska kunna läsa bekanta texter med flyt.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv
Svenska år 3 Mårtenskolan 2013/2014

Läsa
Jag kan läsa en text med viss inlevelse inför en grupp.
Jag kan göra paus vid skiljetecken när jag läser.
Skriva
Jag kan skriva en berättelse där det går att följa och förstå vad som händer.
Jag kan skriva tydligt så att andra kan läsa vad jag skriver.
Jag kan stava vanligt förekommande ord ex. som och också.
Jag kan sätta ut stor bokstav, punkt, frågetecken på rätt ställe i mina texter.
Jag kan skriva en text på Ipad.
Tala, lyssna och samtala
Jag kan förstå och följa enkla uppgifter som någon annan förklarar för mig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: