Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVENSKMÄTAREN

Skapad 2016-08-26 18:58 i Nydalaskolan Malmö stad
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
I början av varje termin gör vi tester för att mäta sju viktiga delar av din språkliga förmåga.

Innehåll

LÄSA OCH FÖRSTÅ - Läsförståelse och förmåga att dra slutsatser av det lästa.

LYSSNA - Förmåga att lyssna uppmärksamt och vara koncentrerad på innehållet.

STAVA - Förmåga att stava vanliga ord rätt.

SKRIVA - Förmåga att bygga riktiga meningar med sammanhang och innehåll.

FÖRSTÅ ORD/ORDLISTAN - Förmåga att använda ordlistan.

SPRÅKLÄRA - Lämpliga och nödvändiga kunskaper för nivån.

LÄSA HÖGT - Förmåga att läsa en text med tydlig röst.

 

Matriser

Sv SvA
SVENSKMÄTAREN ht åk 5

Lägre nivå
Högre nivå
Läsa och förstå
Du läser texten, men har svårt att hitta svar från det du läst.
Du läser texten och kan svara på frågor direkt kopplade till texten.
Du läser texten och kan svara på frågor direkt kopplade till texten och även dra några egna slutsatser.
Du läser texten och kan svara på frågor som kräver att du själv drar slutsatser och kan läsa mellan raderna.
Lyssna
Du lyssnar men kan ha svårt att komma ihåg eller förstå innehållet.
Du lyssnar och kommer ihåg delar av innehållet.
Du lyssnar och är koncentrerad. Du kommer ihåg och förstår det mesta av innehållet.
Du lyssnar uppmärksamt och koncentrerat. Du kommer ihåg och förstår hela innehållet.
Stava
Du stavar ljudenligt och har många stavfel.
Du stavar de vanligaste orden rätt, men har en del stavfel.
Du stavar enligt stavningsreglerna, men kan ha enstaka fel.
Du stavar helt enligt stavningsreglerna.
Skriva
Din text är mycket svårläst. Den är kort och saknar fullständiga meningar.
Du skriver oftast fullständiga meningar. Du glömmer ibland bort stor bokstav och stavar en del ord fel.
Du skriver med bra innehåll. De flesta meningar är fullständiga och du har bara enstaka stavfel.
Du skriver sammanhängandetext med fullständiga meningar. Du använder stor bokstav rätt och varierar språket.
Förstå ord/ordlistan
Du kan med lärarstöd använda en ordlista. (över 2min/ord)
Du kan använda en ordlista för att hitta ett ord, men det tar mycket lång tid. (2min/ord)
Du kan använda en ordlista för att hitta ett ord, men det tar lång tid. (1min/ord)
Du använder en ordlista och hittar snabbt ordet du letar efter. Du kan tolka betydelse, böjningsform och betoning.
Språklära
Du är osäker och har många fel med alfabetisk ordning, skiljetecken, synonymer, tempusform och sammansatta ord.
Du har en del fel med alfabetisk ordning, skiljetecken, synonymer, tempusform och sammansatta ord.
Du har enstaka fel med alfabetisk ordning, skiljetecken, synonymer, tempusform och sammansatta ord.
Du är säker på alfabetisk ordning, skiljetecken, synonymer, tempusform och sammansatta ord.
Läsa högt
Du läser sakta och entonigt. Du stakar dig ofta. Du har tydliga svårigheter att ta dig genom texten.
Du läser sakta och med viss betoning. Du stakar dig vid vissa ord.
Du läser med flyt, men stakar dig eller läser om vissa ord.
Du läser tydligt med flyt och betonar korrekt. Du förstår vad som är dialog.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: