Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Familj, vänner och skolan

Skapad 2016-08-26 22:12 i Magra skola Alingsås
Familj och vänner, skolan,
Grundskola 4 – 5 Samhällskunskap

Vi jobbar med : Familj och vänner; hur vi kan leva tillsammans på olika sätt, hur barn kan få hjälp om familjen har problem, hur vi kan dela på arbetsuppgifterna hemma, hur vi kan visa att alla är lika mycket värda. Skolan; varför man går i skolan, vem som bestämmer i skolan, var man kan få hjälp om man får problem i skolan.

Innehåll

Syfte
Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

Arbetssätt

Vi kommer att jobba med:

 • att läsa boken Puls Samhällskunskap
 • att prata om och diskutera det vi läser
 • att ha skriftliga och mutliga uppgifter enskilt och i grupp
 • att lära oss ord och begrepp som hör till det vi jobbar med

 

Du ska:

 • vara aktiv på lektionerna och delta i diskussioner
 • kunna använda ord och begrepp på ett riktigt sätt
 • kunna skriva ner dina tankar och åsikter så att andra förstår
 • redovisa arbete enskilt och i grupp

Matriser

Sh
Familj, vänner och skolan

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Begrepp
Jag kan använda några begrepp när jag skriver och diskutera muntligt.
Jag kan använda de flesta begrepp när jag skriver och diskutera muntligt.
Jag kan använda alla begrepp som tillhör ämnet när jag skriver och diskutera muntligt.
Ny aspekt
Svara på frågeställningar där du ger svar utifrån dina egna åsikter
Jag kan svara på frågeställningar där jag använder någon enstaka egen åsikt
Jag kan svara på frågeställningar där jag använder få egna åsikter
Jag kan svara på frågeställningar där jag använder flera egna åsikter
Ny aspekt
Svara på frågor där du hittar svaren i faktaboken
Jag kan på egen hand hitta några svar till faktafrågorna i boken och jag kan motivera mina svar
Jag kan på egen hand hitta de flesta svar till faktafrågorna i boken och jag kan motivera mina svar
Jag kan på egen hand hitta alla svar till faktafrågorna i boken och jag kan motivera mina svar
Ny aspekt
Delta i diskussioner i grupp eller helklass
Jag lyssnar på mina kamrater och har enstaka egna åsikter/fakta
Jag lyssnar på mina kamrater och deltar med få egna åsikter/fakta
Jag lyssnar på mina kamrater och deltar med flera egna åsikter/fakta
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: