Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstaskolan Biologi åk 4 Naturen om hösten

Skapad 2016-08-27 10:51 i Årstaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Biologi

Innehåll

Mål
I slutet av arbetsområdet ska du:

- veta varför lövträden fäller sina blad på hösten, men inte barrträden.
- veta varför löven ändrar färg.
- kunna förklara vad som händer med löven på marken.
- kunna ge exempel på hur olika frön sprids.
- kunna förklara varför en del fåglar flyttar.

Viktiga ord:
avdunsta
flyttfåglar
fröspridning
förmultna
klorofyll
koldioxid
kompost
mylla
nedbrytare
ringmärkning
spillning
tjäle
vax
vinterståndare

Undervisningen - så här arbetar vi mot målen
Gemensamma genomgångar och diskussioner
Koll på No åk 4, kapitlet Naturen om hösten
Filmer
Fältstudier

Bedömning

Vilka formativa bedömningar kommer genomföras under arbetsområdet?

Individuell återkoppling under lektioner.

Självbedömning: exit tickets och ”checka ut”

 

Vilka summativa bedömningar kommer genomföras under arbetsmomentet?

Uppgift från gammalt nationellt prov i biologi.

Uppdatering av elevernas kunskapsutveckling i unikum.
Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: