Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyanlända - Vardagssvenska

Skapad 2016-08-27 11:55 i Västra Berga skola Helsingborg
Introduktionskurs för nyanlända med fokus på att lära sig grundläggande kunskaper i det svenska språket.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk

 Vi ska sträva efter att du når grundläggande kunskaper i det svenska språket genom att visa förmågor i att kunna: Läsa - Skriva - Tala.

Målet är att gå från enkla ord som sedan byggs ut till meningar och som vidare utvecklas till att du ska kunna föra enkla samtal i olika vardagliga situationer.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SvA
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA
  Syfte välja och använda språkliga strategier,

Centralt innehåll, Lgr 11

Kopplingar till läroplan

 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • SvA  4-6
  Tala, lyssna och samtala Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
 • SvA  4-6
  Tala, lyssna och samtala Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
 • SvA  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • SvA  4-6
  Språkbruk Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
 • SvA  4-6
  Språkbruk Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.

Konkreta mål

 • Bygga upp ditt ordförråd och genom detta kunna använda dig av vardagliga ord, meningar och fraser i samtal och skrivande.
 • Läsa vardagliga texter och utifrån dem visa att du förstår textens handling/budskap genom att återberätta handlingen samt svara på textfrågor.
 • Använda dig av Ipad, olika översättningsprogram och appar samt olika studietekniker för att förstå och lära sig det svenska språket i kombination med modersmålet.
 • Kunna skriva enkla texter så att andra förstår.
 • Arbeta med grammatikuppgifter som ger dig grundläggande förståelse för svenska språkets tal- och skriftspråk. 

Undervisning

Du kommer att:

få arbeta enskilt, i grupp och i din klass

arbeta med bilder som stöd

lära dig nya ord genom samtal, texter och filmer 

läsa texter, återberätta och svara på frågor

arbeta med datorprogram samt Ipad och olika appar

 

 

 

Bedömning - Dessa förmågor kommer att bedömas

Din förmåga att läsa och skriva enkla vardagliga texter 

Din förmåga att tala samt uttala ord, meningar och fraser

Din förmåga att kunna föra vardagliga samtal utifrån olika tema.

Matriser

SvA
Matris för nyanlända - Steg 1 - Vardagssvenska

Undervisning - Detta kommer vi att arbeta med

Klarat uppgiften
Alfabetetsljuden - vara säker på alla ljuden
Alfabetet – kunna skriva alla bokstäver
Vokaler – AOUÅ-EIYÄÖ
Klassrummet och min skola
Färger
Jag och min familj
Hemmet, möbler mm
Känslor
Dagarna
Månaderna
Årstiderna
Väder
Siffror 1-100000
Tid, klockan
Kroppen
Kläder
Personer/pronomen
Ordklasser Substantiv – singular/plural
Verb – Presens – Imperfekt
Prepositioner
Adjektiv
I skolan – skolord, Ämnen, ord och fraser
Läsa/förstå olika slags texter
Skriva enkla texter
Sverige – Sveriges geografi
I staden och på landet
Djur och natur – Allemansrätten – olika djur
Mat och dryck – mat, frukt och grönt, matsalen
Sport och fritidsaktiviteter
På restaurang
I affären
På biblioteket
Svenska traditioner
Jag är sjuk – göra en sjukanmälan, ringa doktorn m.m.
Hos doktorn och apoteket
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: