Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 9 ht 2016

Skapad 2016-08-27 12:04 i Pershagenskolan Södertälje
XYZ Kapitel 1
Grundskola 9 Matematik
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer... Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

Taluppfattning och tals användning

 

I det här kapitlet får du lära dig:

 •  hur vårt talsystem är indelat i grupper
 •  utföra beräkningar med negativa tal
 •  uttrycka små och stora tal i potensform och grundpotensform
 •  utföra beräkningar med tal i potensform
 •  samband mellan prefix och tiopotenser
 •  värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 •  förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

I undervisningen kommer vi att...

 • planera undervisningen utifrån elevernas förkunskaper
 • arbeta med "Taluppfattning och tals användning" på fyra olika nivåer i fem veckor
 • ha gruppdiskussioner
 • arbeta enskilt med läromedlet xyz och andra uppgifter utifrån sin egen nivå
 • ha gemensamma genomgångar och enskilda genomgångar vid behov
 • arbeta med läxor och efterföljande diskussioner
 • arbeta formativt och formativ bedömning (som eleverna själva gör)

 

 

Bedömning:

 • formativ bedömning under periodens praktiska arbete
 • skriftligt kunskapsunderlag med diagnos och prov
 • komplettering efter provet, där du får möjlighet att räkna om eller räkna klart
 • bedömning av din kunskapsutveckling utifrån både lektionsarbete och prov

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: