Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrunds-arbete år 3

Skapad 2016-08-27 12:42 i Bergagårdsskolan Öckerö
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)

Denna planering är en utgångspunkt för det fortlöpande värdegrunds arbetet i klassen. Vi arbetar för att alla ska känna delaktighet, trygghet och trivsel i skolan, vilket är en förutsättning för att lärande ska kunna äga rum. 

Innehåll

Målet med vårt arbete är:

 

- att alla ska känna trygghet och trivsel i skolan.

- att ingen ska utsättas för kränkande behandling eller diskriminering.

- att du ska kunna leva dig in i andra människors situation och göra ditt bästa för att hjälpa den som har det svårt.

- att alla ska känna sig delaktiga klassen. 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • SO
  Syfte - Religionkunskap reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Vi ska nå målet genom att:

- kontinuerligt föra diskussioner om hur man är en god kamrat.

- uppmuntra till, belysa och belöna goda handlingar.

- arbeta med dilemma frågor.

- se på filmer som handlar om värdegrund och ha uppföljning av dessa i form av diskussioner, gestaltningsövningar m.m. 

- välja högläsnings böcker som berör temat. 

-  tydligt markera att vi tar avstånd från handlingar som kränker andra människor. 

- ha gruppstärkande aktiviteter.

Du kan visa att du uppnått målet genom att:

- reflektera över hur man är en god kamrat.

- delta i diskussioner och svara på frågor som visar att du förstått att alla människor är lika mycket värda.

- i din vardag vara en god kamrat och tydligt ta avstånd från handlingar som kränker andra människor. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: