Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kullaviksskolan, Planering för Världsreligionerna, ett kollaborativt arbetssätt, år 8

Skapad 2016-08-27 13:14 i Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vi jämför de olika världsreligionerna utifrån gemensamma rubriker och på det sättet skapar oss en bild av likheter och skillnader. Vi tränar på källkritik samt att arbeta kollaborativt.

Innehåll

Visa lärande

1. Du visar ditt lärande genom ett gemensamt skriftligt prov.

2. Du visar ditt lärande under tiden ni jobbar kollaborativt.

Bedömning

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån kunskapskraven i LGR 11. Det finns en matris under fliken bedömningsmatriser, där jag fyller i var du befinner dig samt ger dig respons. OBS! Läs den formativa responsen noga. Rättning och bedömning görs av svaren på provet och uppgiften som är knuten till källor, samt ditt pågående arbete under tiden. Tänk på att du har flera möjligheter att påverka ditt lärande och visa vad du kan. 

Undervisningen

Du  kommer att arbeta med världsreligionerna; Kristendom, Islam, Judendom, Hinduism, Buddhism. Undervisningen utgår ifrån läroboken i religionskunskap och kan kompletteras med valfria källor på internet. Du kommer under momentet att arbeta fram ett eget undervisningsmaterial i google docs kollaborativa texteditor, utifrån ett antal rubriker som vi gemensamt går igenom. Se en mer detaljerad lektionsplanering i Fronter om du vill förbereda dig eller är sjuk eller ledig. Helt enkelt när du behöver ta igen missade lektioner. 

Källor

Religionsboken s. 350-453

Internetsidor som kan vara till hjälp.

Filmer från Gr.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: