Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, årskurs 2

Skapad 2016-08-27 14:34 i Ätranskolan Falkenberg
Vi kommer att prova på olika fysiska aktiviteter både inne och ute. Det viktigaste målet är att vi ska ha roligt och känna rörelseglädje!
Grundskola 2 Idrott och hälsa

Vi kommer att prova på olika fysiska aktiviteter både inne och ute. Det viktigaste målet är att vi ska ha roligt och känna rörelseglädje!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • känna rörelseglädje
 • förstå vikten av att röra på sig
 • träna på de grundmotoriska rörelserna (springa, hoppa, åla, krypa, kasta, fånga, balansera, klättra och stödja)
 • kunna utföra övningar enskilt 
 • kunna samarbeta med dina klasskamrater i olika övningar och lekar
 • prova på olika lekar, lättare styrkeövningar, idrotter och friidrottsgrenar
 • träna din förmåga att simma och röra dig säkert i vatten
 • träna på att röra dig i takt till musik

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas? Din förmåga att:

 • delta, följa uppgjorda regler och visa hänsyn till andra vid lekar och spel.
 • göra olika grundmotoriska rörelser med god kontroll (springa, hoppa, åla, krypa, kasta, fånga, balansera, klättra och stödja)
 • simma 200 m varav 50 m på rygg
 • röra dig i takt till musik
 • förklara vad vi har tränat på under lektionen
 • förklara varför det är viktigt att röra på sig
 • följa allemansrätten vid aktiviteter i naturen

 

Hur ska det bedömas?
Genom att du deltar i aktiviteterna på lektionerna i idrott och hälsa och gör ditt bästa. Vi kommer att titta på din utveckling under året och efter detta skriva ett omdöme i ämnet.

Målen nedan är för årskurs 6, som vi jobbar mot långsiktigt.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
 • Idh  E 6
  I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
 • Idh  E 6
  Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
 • Idh  E 6
  Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  E 6
  Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Undervisning och arbetsformer

Detta lär vi oss genom att vi:

 • gör olika lekar och bollsporter där vi pratar om att alla måste följa reglerna
 • gör olika konditionsövningar
 • gör lättare styrkeövningar med kroppen som belastning
 • provar på olika friidrottsgrenar
 • provar på orientering
 • går i simskola
 • deltar i dans tillsammans med kulturskolan och på lektionerna i idrott och hälsa
 • gör olika hinderbanor och redskapsbanor
 • reflekterar över vad vi har tränat på och varför det är bra att röra på sig

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Rörelse Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Allemansrättens grunder.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: