Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Pokémon GO

Skapad 2016-08-27 16:33 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Mobilspelet Pokémon Go har tagit världen med storm sedan det lanserades sommaren 2016! Genom filmer, artiklar och spelets olika funktioner ska vi öva de olika förmågorna inom svenska, matematik, engelska och idrott.
Grundsärskola 7 – 9 Engelska Idrott och hälsa Matematik Svenska
Mobilspelet Pokémon Go har tagit världen med storm sedan det lanserades sommaren 2016! Genom att arbeta med denna populära app kommer du att få möjlighet att öva på de olika förmågorna inom idrott, matte, svenska och engelska samtidigt som du är i full gång att få tag på Pikachu och hans vänner!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Engelska

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på engelska och en tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

I det här arbetsområdet ska du erbjudas möjligheten att utveckla kunskaper om det engelska språket. Du ska ges möjlighet att använda olika verktyg för lärande, förståelse och kommunikation.

 

Idrott

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få prova många olika slags fysiska aktiviteter.

I det här arbetsområdet ska du erbjudas möjligheten att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka hälsan. Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att vistas i olika utemiljöer under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

 

Matematik

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Den ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och en tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

I det här arbetsområdet ska du erbjudas möjligheten att utveckla kunskaper om grundläggande matematiska metoder och hur dessa kan användas för att besvara frågor i vardagliga situationer.

 

Svenska

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera och anpassa sitt språk till olika sammanhang och för olika syften. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar tal, skrift och andra kommunikationsformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sin läsförmåga och sitt intresse för att läsa och skriva.

I det här arbetsområdet ska du erbjudas möjligheten att utveckla kunskaper om att uttrycka sig genom litteratur, bilder, film, teater, drama, rörelse och andra kommunikationsformer.

 

Undervisning och arbetsformer

 • Titta på engelsktalande filmer
 • Läsa kortare instruktioner på engelska i appen
 • Samtala på engelska 
 • Orientera dig med hjälp av kartan i appen
 • Promenader i närområdet
 • Räkna poäng m.m. i appen
 • Lyssna och tolka instruktioner på svenska angående tillvägagångssätt i appen
 • Lyssna till och läsa kortare faktatexter på svenska

 

Detta kommer att bedömas - Din förmåga att...

 • Förstå enkel och tydligt talad engelska
 • Tala engelska
 • Förstå enkelt skriven engelska
 • Orientera dig med hjälp av kartfunktionen i appen 
 • Tolka instruktioner i appen
 • Räkna antalet poäng du samlar, förlorar eller spenderar
 • Lyssna till och följa instruktioner på svenska
 • Läsa och förstå faktatexter på svenska
 

Uppgifter

 • Idrott

 • Engelska

 • Matematik

 • Svenska

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  En
 • förstå innehållet i talad engelska och i olika texter,
  En
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  IDH
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Samtal om vardagshändelser och bekanta och aktuella ämnen.
  En  7-9
 • Samtal om egna tankar och upplevelser
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Filmer och dramatiserade berättelser för unga.
  En  7-9
 • Berättande texter
  En  7-9
 • Att orientera sig i kända miljöer, såväl med som utan digitala verktyg. Enkla kartors uppbyggnad.
  IDH  7-9
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Naturliga tal och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för de fyra räknesätten vid överslagsberäkning, huvudräkning samt med beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metoders användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Sannolikhet, chans, risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  7-9
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter, till exempel nyhetsartiklar, spelinstruktioner och recept. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  7-9

Matriser

Sv Ma En IDH
Tema: Pokémon GO

Matematik i årskurs 7-9

 • Ma   lösa matematiska problem,
 • Ma   använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma   reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
 • Ma   använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Vardagliga situationer
 • Ma  7-9
Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett väl fungerande sätt.
Matematisk information
 • Ma  7-9
Eleven kan också medverka i att avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Eleven kan också på ett delvis fungerande sätt avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Eleven kan också på ett väl fungerande sätt avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Läsa, skriva och storleksordna
 • Ma  7-9
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 100.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
Additions- och subtraktionsuppgifter
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1-10 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skriftliga räknemetoder samt medverkar i att visa och uttrycka multiplikation och division.
Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifter på ett delvis fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifter på ett väl fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.

Idrott och hälsa i årskurs 7-9

 • IDH   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • IDH   reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
 • IDH   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
 • IDH  7-9   Att orientera sig i kända miljöer, såväl med som utan digitala verktyg. Enkla kartors uppbyggnad.
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Hälsa
 • IDH  7-9
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven bidra till resonemang om samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra enkla resonemang om samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra välutvecklade resonemang om samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
Orientera sig
 • IDH  7-9
Dessutom bidrar eleven till att orientera sig i kända miljöer och medverkar då i att använda kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom orienterar sig eleven med viss säkerhet i kända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Dessutom orienterar sig eleven med säkerhet i kända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel på ett ändamålsenligt sätt.

Engelska i årskurs 7-9

 • En   tala och samtala i olika sammanhang,
 • En   förstå innehållet i talad engelska och i olika texter,
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Uttrycka sig
 • En  7-9
 • En  7-9
Eleven kan i tal och samtal i olika situationer medverka i att uttrycka sig med ord, fraser och meningar.
Eleven kan i tal och samtal i olika situationer uttrycka sig sammanhängande på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan i tal och samtal i olika situationer uttrycka sig sammanhängande på ett väl fungerande sätt.
Redogöra
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
Eleven kan medverka i att redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande talad engelska och texter som består av bekanta ord.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande talad engelska och texter som består av bekanta ord.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande talad engelska och texter som består av bekanta ord.

Svenska i årskurs 7-9

 • Sv   tala och samtala i olika sammanhang,
 • Sv   läsa, förstå och reflektera över olika texter,
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Samtala
 • Sv  7-9
Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett delvis fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett väl fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Förståelse för texterna
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: