Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Över ytan

Skapad 2016-08-27 22:23 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Vi arbetar med temat "Över ytan" och utforskar livet på vårt jordklot. Detta är en fortsättning på temat "Under ytan".
Grundsärskola 7 – 9 Bild Naturorienterande ämnen Hem- och konsumentkunskap Samhällsorienterande ämnen Matematik Slöjd Svenska
Efter en djupdykning i havet blir det att kravla upp på land. Nu är det dags att utforska jorden lite närmre..

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Skriva och bearbeta olika texter, söka information och tala i olika sammanhang.

 

Undervisningens innehåll

Nu har vi studerat livet under ytan och nu skall du få veta mer om hur livet ser ut på land. Vilka djur och växter  finns i ditt närområde? Hur samspelar djur och växter och vad är en näringskedja? I detta tema arbetar vi med matematik, naturkunskap, samhällskunskap, svenska, bild, slöjd och hemkunskap. 

Vad?

 • Hämta och bearbeta information från olika källor, t.ex. litteratur och filmer
 • Göra naturvetenskapliga undersökningar och reflektera över dessa
 • Tala i olika sammanhang
 • Förstå olika typer av texter
 • Skriva olika typer av texter

Hur?

Undervisning:

 • Lyssna på genomgångar
 • Låna böcker om livet på land med fokus på djur och växter i närmiljön
 • Läsa faktatexter och svara på frågor inom ämnet
 • Skriva faktatexter 
 • Titta på filmer inom ämne
 • Läsa och lyssna på olika böcker inom ämnet
 • Söka fakta på internet
 • Skapande i bild
 • Laga mat av närproducerade råvaror

 

Exkursioner: 

 

Detta kommer att bedömas - Din förmåga att...

 • Delta på exkursionerna.
 • Delta på slöjden.
 • Delta på hemkunskapen.
 • Delta på bilden.
 • Namnge några djur och växter i din närmiljö.
 • Ge exempel på kopplingar mellan några djur och växter i enkla näringskedjor.
 • Planerar och genomföra en muntlig presentation. 
 • Skriva en text genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
 • Söka och värdera information från olika källor, t.ex. från böcker och internet. 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • jämföra och reflektera över bilder,
  Bl
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att uppskatta och mäta tidsskillnader, till exempel med klocka.
  Ma  7-9
 • Pengars värde och användning och hur de kan växlas. Digitala betalningssätt
  Ma  7-9
 • Näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  7-9
 • Ekosystem i närmiljön och hur växter och djur samspelar med varandra och med miljön. Fotosyntes och förbränning.
  NO  7-9
 • Fältstudier, experiment och sorteringar samt hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  7-9
 • Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
  SO  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  7-9
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.
  SO  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt framställa olika typer av berättande och informativa bilder och arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
  Bl  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: