Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldorado 6A Kapitel 1

Skapad 2016-08-28 07:11 i Regnbågsskolan Gullspång
Du ska under 5 veckor arbeta med första kapitlet i Eldorado. Det kommer att handla om numeriska uttryck och algebraiska uttryck, ekvationer, mönster och former.
Grundskola 6 Matematik
Du ska under 5 veckor arbeta med första kapitlet i Eldorado. Det kommer att handla om numeriska uttryck och algebraiska uttryck, ekvationer, mönster och former.

Innehåll

Avsnitt 1

Mål för detta kapitlet:

Du ska kunna:

 • tolka, skriva och hantera enkla numeriska utryck.
 • prioriteringar av räknesätt när flera räknesätt förekommer i samma uttryck.
 • använda parantes i enkla uttryck och beräkna den först.
 • tolka, skriva och hantera enkla algebraiska uttryck.
 • att en bokstav står  för ett tal och att t ex. 2a betyder 2 multiplicerat med a.
 • sätta in olika värden för en bokstav och beräkna uttryckets värde.
 • att en bokstav i ett uttryck alltid har samma värde, men att bokstaven kan ha ett annat värde i ett annat uttryck.
 • förenkla uttryck som 3a+b+4-2a+4b till a+5b+4

 

Hur ska vi arbeta?

Vi ska under denna 5 veckorsperiod arbeta både enskilt och i grupper. Att vi väljer grupper ibland beror på att tanken är att ni  ska föra diskussioner kring de matematiskaproblem ni får.

Ni ska ta ansvar för  att målet för veckan är uppfyllt. 

Målen för de olika veckorna:

v. 34   

v. 35    t.o.m. s 16 eller s 18

v. 36    t.o. m. s 27

v.37     t.o.m. s 34

v. 38    t.o.m. s 38 eller s 40

 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Eldorado 6 A kapitel 1

Nivå 1
Du når delar av målet
Nivå 2
Du når målet
Numeriska och algebraiska uttryck
Du ska kunna tolka och skriva numeriska uttryck till räknehändelser. * Läraren säger uttryck som 3 färre än 10 och differensen mellan 8 och 3. Du ska då kunna skriva dessa uttryck.
Beräkna numeriska uttryck med och utan parenteser.
* Du ska kunna räkna ut enkla uttryck så som 4(20+5) och 3∙4+10/2
Tolka och skriva algebraiska uttryck till räknehändelser.
*Anton har dubbelt så många böcker som Emil. Tobbe har sex böcker fler än Emil. Hur många böcker har var och en av de tre pojkarna om de tillsammans har 86 böcker.
Förenkla algebraiska uttryck för olika värden på variabler.
* 5 + 3a+ a -2

Ekvationer

Nivå 1
Du når delar av målet
Nivå 2
Du når målet
Betydelsen av tecknen = och ≠
*Läraren skriver två uttryck med en ruta emellan och du visar om det är = eller ≠.
Bestämma vad x ska representera vid problemlösning med ekvation.
* Vilka av ekvationerna har lösningen x=3 a. 2x+1=x+4 b. 5x+2=4x+8 c. 4x+5=2x+11
Använda ekvationer för att lösa uppgifter.
* Sandra köper en tidning och äpplen. Hur många äpplen köper hon om hon betalar 30 kr? Prislista Tidning 10 kr Äpplen 5 kr Juice 7 kr

Mönster och formler

Nivå 1
Du når delar av målet
Nivå 2
Du når målet
Uppfatta och fortsätta växande mönster.
* Du ska kunna fortsätta ett påbörjat mönster.
Generalisera och skriva uttryck för figur n
* När du vet mönstret i en talföljd ska du kunna skriva en formel för att enkelt kunna ta reda på vilket tal ett visst talnummer i talföljden har.

Förmågor

Nivå 1
Du når delar av målet
Nivå 2
Du når målet
Följa med vid genomgångar
Dra slutsatser
Motivera dina lösningar och tolka andras
Föra och följa matematiska resonemang
Reflektera över rimlighet
Se och förstå samband
Se och utnyttja mönster - generalisera
Dokumentera
Reflektera över ditt eget lärande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: