Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik år 7

Skapad 2016-08-28 07:31 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Matematik

Innehåll

Pedagogisk planering ”Statistik” 03d

 

 

 

Centralt innehåll

 • Tabeller
 • Avläsa och tolka diagram
 • Rita och granska diagram
 • Medelvärde, median och typvärde

 

Preliminär veckoplanering

Vecka

Lektioner

Uppgifter

 

34

 

 

1.1 Tabeller

1.2 Avläsa och tolka diagram

 

 

Nivå 1+2 eller nivå 2+3 på s. 9-11

Nivå 1+2 eller nivå 2+3 på s. 13-16

 

35

 

 

Fortsätta 1.2 Avläsa och tolka diagram

1.3 Rita och granska diagram

 

 

 

Nivå 1+2 eller nivå 2+3 på s. 13-16.

Nivå 1+2 eller nivå 2+3 på s. 19-22

 

 

36

 

Fortsätta 1.3 Rita och granska diagram

1.4 Lägesmått

Inlämningsuppgift

 

 

Nivå 1+2 eller nivå 2+3 på s. 19-22

Nivå 1+2 eller nivå 2+3 på s. 23-25

 

 

37

 

Inlämningsuppgift

Begrepps- och kapiteltest

 

 

Socrative + s. 29

 

38

 

 

Repetition/Fördjupning

Inlämning statistik senast fredag.

Prov statistik 23/9.

 

Basläger s. 30-31/Hög höjd s. 32-33

 

 

Det är ständig läxa att inte komma efter planeringen. Använd gärna elevens val om du känner att du kommit efter eller behöver mer träning. Du är alltid välkommen att söka upp mig även utanför lektionstid om du behöver stöd eller undrar något.

 

 

 

 

 

 

Syfte

Få utveckla intresse samt tilltro till ditt eget tänkande och din egen förmåga. Få se värdet av att använda matematiska uttrycksformer.

 

Öka förståelsen för grundläggande begrepp samt sambandet dem emellan.

 

Utveckla din förmåga att formulera och lösa problem.

 

Genomförande

Under detta arbetsområde använder vi oss av följande arbetssätt:

 • Lärarledda genomgångar/diskussioner
 • Gruppuppgifter
 • Problemlösning
 • Självständigt arbete i Prio matematik 7 kap.1
 • Övningsblad
 • Nomp
 • Statistisk undersökning

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din:

 

Problemlösningsförmåga

Ett matematiskt problem är ett problem som du inte tidigare mött, dvs. en uppgift som är något ny för dig. Jag kommer att bedöma hur väl du löser matematiska problem, samt vilken metod du använder och hur du redovisar muntligt och skriftligt.

Förståelse av begrepp

Jag kommer att bedöma din förmåga att använda dig av och förstå matematiska begrepp. Ett matematiskt begrepp är ”matteord” t.ex. tabell, diagram, medelvärde, typvärde mm.

Beräkningsförmåga (Metod)

Ofta när du räknar matte kan det vara uppgifter som du känner igen, som vi har gått igenom eller som du jobbat med tidigare. Dessa uppgifter kallas för rutinuppgifter. Jag kommer att bedöma vilka metoder du använder när du löser dessa uppgifter samt hur väl du lyckas med dina beräkningar.

Resonemang och kommunikationsförmåga

Till sist kommer jag även bedöma din förmåga att redovisa muntligt och skriftligt hur du löst en uppgift, samt hur väl du följer med i matematiska resonemang och för olika diskussioner framåt. Det kan du göra t.ex. genom att ställa frågor eller utveckla ett resonemang som ges av någon annan.

Bedömningen görs löpande men en stor möjlighet att visa vad du kan är på provet v. 38, samt inlämningsuppgiften.

 

Uppgifter

 • Matteprov statistik 23/9

 • Statistisk undersökning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: