Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 2 Tema Bondgården

Skapad 2016-08-28 07:46 i Heby skola F-6 Heby
Ett temaarbete om bondgården för år 2.
Grundskola 2 Svenska Hem- och konsumentkunskap NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Vi arbetar tematiskt med att lära oss om djuren och arbetet på en bondgård. Vi övar oss i att skriva faktatexter och tankekartor.

Innehåll

Undervisningens innehåll och kunskapskrav

Du kommer att lära dig om:

 • Djuren på gården
 • Var vår mat kommer ifrån
 • En bondes arbetsuppgifter
 • Årstiderna och arbetet på en bondgård
 • Hur var det förr i tiden
 • Hur du skriver faktatexter
 • Hur du gör en enkel tankekarta

Arbetssätt

Du kommer att:

 • Ställa egna frågor om vad du själv vill lära dig om bondgården.
 • Se film som visar arbetet och djuren på bondgården
 • Läsa faktatexter
 • Göra egna enkla faktatexter
 • Göra egna enkla tankekartor
 • Lyssna till din lärares berättelser
 • Måla, gestalta och undersöka
 • Tillverka eget smör
 • Baka äppelkaka

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3

Matriser

NO Sv Hkk SO
Bondgården - år 2

Jag kan...
Berätta kort om en bondes uppgifter
Berätta om några djur på gården och vilken uppgift de har
Känna igen och namge olika djur, växter och maskiner
Berätta om var vi får vår mat ifrån och från vilka djur
Skriva enkla faktatexter med hjälp av stödord
Göra enkla tankekartor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: