Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Söderfjärdsskolan Idrott och hälsa år 1-3

Skapad 2016-08-28 09:39 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
En lokal pedagogisk planering för idrott och hälsa år 1-3 Söderfjärdsskolan.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
...

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleven få möta många olika slags aktiviteter. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika slags rörelseaktiviteter. Undervisningen ska även sträva efter att eleven utvecklar sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för att alla elever ska utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin fysiska förmåga. Genom undervisningen ska eleven uteckla förmågan att vistas i utemiljöer och i naturen under olika årstider samt bidra till att eleven utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Rörelse Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Allemansrättens grunder.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: