Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Självporträtt

Skapad 2016-08-28 09:43 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 5 Bild
Under veckorna fram till höstlovet ska vi arbeta med självporträtt på olika sätt... Vad är en "selfie" och hur länge har människan tagit det? Hur gjorde människorna innan det? Varför har självporträtt varit något människor hållit på med genom historien? Hur kan vi bli bättre på att avbilda oss själva? Vad är det jag vill ska synas i mitt självporträtt...

Innehåll

Förmågor:

Du kommer att få träna följande förmågor under arbetsområdet:

 • Den kommunikativa förmågan (genom att samtala och diskutera kring självporträtt, uttrycka egna åsikter samt framföra och bemöta argument)
 • Den analytiska förmågan (genom att jämföra och se likheter och skillnader i olika självporträtt)
 • Den begreppsliga förmågan (genom att lära dig nya ord inom bildämnet, samt att använda dem)
 • Den metakognitiva förmågan (genom att tolka det du ser, att ge omdömen kring självporträtt - egna och andras)

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta med området "Självporträtt" under veckorna fram till höstlovet. Under perioden kommer vi

 • att titta på självporträtt tillsammans.
 • att samtala kring vad självporträtt är och har varit genom tiderna.
 • att träna oss på digital bildframställning genom fotografering.
 • att träna oss på collage.
 • att träna oss på teckning och måleri.

Mål:

Målen med arbetsområdet är:

 • Att samtala om olika sorters självporträtt, fundera över likheter och skillnader samt vad olika självporträtt vill att åskådaren ska se.
 • Att självständigt framställa minst två olika självporträtt i olika tekniker.

 

 

Uppgifter

 • Självporträtt

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Bild - förmågor

Framställa bilder

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Uppgifterna ej utförda enligt anvisningarna. Saknar egna idéer om utförandet av uppgifter.
Uppgifterna är utförda enligt anvisningarna. Använder mest andras idéer och har svårt att komma på egna.
Uppgifterna är av god teknisk kvalité. Den personliga stilen är på väg att utvecklas. Har egna idéer och finner ibland oväntade lösningar.
Uppgifterna är genom-gående av hög teknisk kvalité. Har hittat en personlig stil. Experimenterar, är villig att ta risker och ger arbetet en personlig prägel.

Hantera metoder och tekniker

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Visar ovana att hantera material och tekniker. Kan använda olika redskap efter givna instruktioner.
Är på väg att lära sig att hantera olika material och tekniker.
Förstår och kan motivera vilken metod och redskap som bör användas. Har god förmåga att hantera material och tekniker.
Jämför och värderar olika metoders för- och nackdelar. Behärskar material och tekniker mycket bra. Löser problem på ett kreativt sätt.

Analysera

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Gör enklare beskrivning av bilder.
Kan göra enklare bildanalyser.
Kan göra bildanalyser som innehåller egna slutsatser och personliga åsikter.
Kan göra bildanalyser som innehåller egna slutsatser, tolkningar och personliga reflektioner. Förstår vad komposition, färg, form och text har för betydelse.

Tolka och kritiskt granska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Gör ingen egen tolkning av bilder.
Kan med hjälp kritiskt granska bilder. Gör enklare tolkning.
Resonerar kring bildens innehåll, budskap och syfte. Framför egna tankar, åsikter och värderingar samt motiverar.
Reflekterar kring bildens innehåll, budskap och syfte. Granskar kritiskt och motiverar sina argument och slutsatser.

Självständighet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Behöver mycket hjälp, inspiration och råd men har ändå svårt att komma igång med uppgifter. Har svårt att följa instruktioner, Deltar sällan i grupparbeten.
Kan ibland behöva hjälp, stöd och råd för att komma igång med uppgifter. Följer instruktioner. Deltar passivt i grupparbeten.
Tar egna initiativ i skapandeprocessen och tar eget ansvar för sin planering. Förstår instruktioner utan problem. Deltar aktivt i grupparbeten.
Har många idéer och arbetar självständigt . Utvecklar sitt arbete genom att reflektera och utvärdera det. Är drivande och engagerad i grupparbeten samt lyfter kvalitén på innehåll och presentation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: