Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur i Europa

Skapad 2016-08-28 09:59 i Apalbyskolan Västerås Stad
Grundskola 5 Biologi Svenska
Vi fortsätter forska om djur, men nu lär vi oss om djuren ute i Europa. Välj de djur du tycker är spännande och lär dig mer om dem. Skriv faktatext och förbered en muntlig presentation och dela med dig av vad du lärt dig till dina klasskompisar.

Innehåll

 

Innehåll 

Under arbetet kommer ni få forska om olika vilda djur ute i Europa. Ni kommer få träna er i att läsa faktatext, skriva tankekartor och därefter få skriva era egna texter.
I era texter tränar ni även på att behärska skrivreglerna, styckeindelning och källhänvisning.
Arbetet avslutas med göra en muntlig presentation av ett av era djur.

Bedömning och kunskapskrav


Du kommer att bedömas i:
-att du, genom dina texter och presentation, visar att du fått kunskap om djuret och dess levnadsvillkor.
-hur du tar ansvar för att ditt arbete går framåt.
-använder de källor som finns och bearbetar informationen.
-kan skriva en egen faktatext utifrån din tankekarta.
-hur du använder de skrivregler som finns samt styckeindelning.
-hur du planerar och genomför din muntliga presentation.

I slutet av varje termin skrivs en kommentar (i kommentarsfältet nedan) där jag gör en bedömning av ditt arbete under terminen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: