Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Kartkunskap

Skapad 2016-08-28 10:50 i Östergårdsskolan Halmstad
Syftet med arbetsområdet är att du ska få goda kunskaper om världskartan, hitta och lära dig hantera en atlas för att kunna använda den som en kunskapskälla.
Grundskola 6 – 9 Geografi
...

Innehåll

1. a) Kurs- och läroplansmål

Enligt skolverket ska undervisningen i geografi enligt Lgr11 bland annat sträva efter att eleven behärskar:

Namn och läge på världsdelarnas viktigaste länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter. Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska KARTOR.

Kopplingar till läroplan

  •  Utvecklar förmågan att dra slutsatser och generalisera samt förklara och argumentera för sitt tänkande och sina slutsatser

b) Konkretiserad mål för eleven

Efter det här området skall du:

  • kunna hitta en plats medhjälp av register och karta
  • kunna se skillnad på olika typer av kartor samt kunna tolka dem
  • kunna använda kartan som ett redskap när du läser geografi

2. Undervisningens innehåll

  • Träna på kontinenternas och världshavens namn och placering i förhållande till varandra
  • Genomgång av kartbokens olika funktioner.
  • Ni får öva er på att plocka ut relevanta fakta ur kartboken
  • Praktiska övningsuppgifter - blindkartor, digitala karttester mm

 

3. Bedömning

Du kommer att bli bedömd när det gäller din förmåga att kunna använda kartboken som ett redskap för att hitta fakta.

Du kommer även att få visa att du kan namnge och placera ut världens kontinenter och världshav. 

Bedömning görs dels utifrån prestationer på lektionstid och dels genom ett arbetsprov .

Uppgifter

  • Karttester

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: