Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska kulan år 1 16/17

Skapad 2016-08-28 10:58 i Marnässkolan Ludvika
Varje vecka presenteras en ny bokstav. Vi tränar på att forma och skriva bokstäverna.
Grundskola 1 Svenska

Tänk vad fantastiskt det är med bokstäver. Med hjälp av olika bokstäver kan du bygga både ord och meningar, du blir en ordbyggare. Att själv kunna läsa och förstå det som står i t.ex. en bok är som en magisk upplevelse. När du vill skriva ett skriva ett meddelande till någon annan - så använder du dig också av bokstäver - du blir magisk ordbyggare.

Innehåll

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

 

Förmågor som ska utvecklas

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Läsa och analysera skönlitteratur.

 

Mål som ska uppnås

Kan höra begynnelseljudet i ord, ex m-mat och s-sol.
Kan höra att ex fel, fyra och fisk börjar på f och att bok, tak och sjuk innehåller k.
Kan ljuda ihop ex s-ö-t till söt och m-u-s till mus.
Kan namn och ljud på alla bokstäver.
Känner igen vanliga småord som ordbilder jag, hej, och, ser, en, ett, är, var, det, vi, du, den, ha, har, kan, inte, hon, han, ja, nej, mig, dig, sig.
Kan läsa ord som is, sol, räv.
Kan läsa vanliga ord med flyt, ex bok, sol, spel.
Kan läsa enkla ord och förstå vad de betyder.
Kan läsa och förstå en enkel mening, ex ”Mia leker med Max”.

Vi ska träna kunskaperna kring

Läsa

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.

Tala, lyssna och samtala

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Så här ska vi träna kunskaperna

Jobba med bokstäver där vi tränar mycket på att forma varje bokstav från större format till mindre och tränar på ljudet.
Jobba med olika böcker, bl a Den magiska kulans arbetsbok där vi känner igen bokstaven, skriver den, lyssnar till om bokstaven kommer först, inuti eller sist, ljudar och lyssnar hur många ljud det är i varje ord.
Jobba med ordbilder och lösa bokstavskort.
Högläsning av sagor och berättelser i grupp samt samtala och återberätta kring känslor och innehåll i det lästa.
Läsa i Den magiska kulans läsebok.
Läsa olika böcker enskilt eller i grupp.
Jobba med läsförståelsestrategier.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1

Matriser

Sv
Den magiska kulan år 1 16/17

Du uppnår målen
Du är på god väg
Du är på väg
Läsa
Att du kan läsa korta ord med flyt, t.ex. bok, sol, spel, is, sol och räv. Att du kan läsa och förstå en enkel mening, t.ex. ”Mia leker med Max” och förstår innehållet.
Att du kan ljuda ihop korta ord, t.ex. s-ö-t till söt och m-u-s till mus.
Du kan känna igen alla bokstäver.
Läsa
Du kan identifiera första ljudet i ett ord, ljudet inuti ett ord och sista ljudet i ett ord.
Du kan identifiera första ljudet i ett ord.
Du hör hur många ljud ett ord består av.
Skriva
Du kan skriva två - och ibland flerstaviga ord, t.ex. rita, tavla, ananas, matematik.
Du kan skriva enstaviga ord, t.ex. mat, le, hav.
Du kan skriva alla bokstäver rätt.
Skriva
Du kan språkets struktur med stor, liten bokstav, punkt, frågetecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
Du kan språkets struktur med stor bokstav och punkt samt att du skriver från rätt håll, skriver på linjen i skrivboken.
Du gör mellanrum mellan orden när du skriver.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: