Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mal-English Essay "I will get an A in English in June...

Skapad 2016-08-28 12:52 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
You are going to write an essay with the topic "I will get an A in English in June". In the essay you should reflect upon what you need to do to achieve an A in English and how you are going to do that.
Grundskola 9 Engelska
...

Innehåll

Syfte

The aim is to improve your ability to write an essay, reflect upon your studies and how to improve your English skills. 

Centralt innehåll, engelska år 7-9

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Åsikter, erfarenheter, känslor

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion

 • Skriftliga berättelser, beskrivningar.
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar. 
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad

Det här skall du lära dig

 • Write a reflective essay.
 • Use different strategies to improve your text.
 • Discuss your text and give and get feedback.
 • Express your thoughts and opinions on a topic.

Så här kommer vi att arbeta

We will give an introduction on how to written an essay. You will work with the text during lessons and give and get feedback from friends and rework your text. You will also discuss your text with your friends.

Redovisning

 • Hand in an essay which includes a 1st- and final draft.
 • Be active and take part in discussions about your and your friends' texts.
 • Give feedback and rework your own text after feedback. 

Bedömning

Vi kommer att bedöma er skriftliga framställning och interaktion, samt strategier som förbättrar och löser problem i er text. Vi kommer också bedöma er förmåga att bearbeta er text utifrån respons.

Matriser

En
Mal-Engelska I will get an A in English in June...

Bedömning av "I will get an A in English in June because...

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Skriva
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Skriva
Eleven kan i skriftliga framställningar i olika genrer formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan i skriftliga framställningar i olika genrer formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan i skriftliga framställningar i olika genrer formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Skriva
Eleven kan i skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan i skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig tydligt, och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan i skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Skriva
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: