👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 5, Ht-2017

Skapad 2016-08-28 13:13 i Allerums skola Helsingborg
Grundskola 5 Matematik

Arbetsområdena som du ska fördjupa dig i under denna period är "Tal och räkning" samt "Tal i decimalform"

Innehåll

Under arbetets gång kommer du att utveckla följande förmågor:

 • Problemlösning: Du kommer att tränas i att tolka problem/uppgifter. Att kunna se andra lösningar samt att kunna undersöka och pröva.
 • Resonemangsförmåga: Att kunna utveckla sina tankegångar, "det borde vara så här därför att". Att kunna motivera sitt val av räknesätt samt kunna dra slutsatser.
 • Procedurförmåga: Att kunna söka efter samt samla ihop information som kan vara viktig för att lösa ett problem. Att veta vilket sätt du ska lösa ett problem på, samt att kunna lösa rutinuppgifter.
 • Kommunikation: Att kunna visa både skriftligt och muntligt hur du har löst uppgiften. Att kunna prata om dina tankegångar, "så här räknar jag för att".
 • Begrepp: Att förstå och kunna använda rätt begrepp i rätt sammanhang. Att kunna se samband och kunna jämföra olika begrepp.

 

Så här ska vi arbeta.

- Du kommer att arbeta i grupp och enskilt.

- Du kommer att arbeta med uppgifter i boken eller arbetsblad.

- Du kommer att få titta på matematiska filmer som vi sedan arbetar utifrån (Morfis kod, Spegelvänd)

- Du kommer att arbeta med olika digitala hjälpmedel, så som appar eller hemsidor.

- Du kommer att arbeta praktiskt både ute och inne.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris

Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matematiska problem som handlar om saker som du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matematiska problem som handlar om saker som du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen..
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matematiska problem som handlar om saker som du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen..
Du kan beskriva på ett ganska bra sätt hur man kan lösa matematiska problem. Du diskuterar på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge förslag på andra sätt att lösa problem.
Du kan beskriva på ett bra sätt hur man kan lösa matematiska problem. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du ger något förslag på andra sätt att lösa problem.
Du kan beskriva på ett mycket bra sätt hur man kan lösa matematiska problem. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du ger några förslag på andra sätt att lösa problem.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Ny aspekt
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.