Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 4-6 Söderfjärdsskolan

Skapad 2016-08-28 13:24 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
En Lokal Pedagogisk Planering för idrott och hälsa år 4-6 på Söderfjärdsskolan
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
...

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleven få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Undervisningen ska ge elverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika slags rörelseaktiviteter. Undervisningen ska även sträva efter att eleven utvecklar sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för att alla elever ska utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin fysiska förmåga. Genom undervisningen ska eleven utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och i naturen under olika årstider samt bidra till att eleven utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: