👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 6, ht 2017

Skapad 2016-08-28 13:28 i Allerums skola Helsingborg
Grundskola 6 Matematik

Arbetsområdena som du ska fördjupa dig i under denna period är "Tal och räkning" samt "Multiplikation och division."

Innehåll

Under arbetets gång kommer du att utveckla följande förmågor:

 • Problemlösning: Du kommer att tränas i att tolka problem/uppgifter. Att kunna se andra lösningar samt att kunna undersöka och pröva.
 • Resonemangsförmåga: Att kunna utveckla sina tankegångar, "det borde vara så här därför att". Att kunna motivera sitt val av räknesätt samt kunna dra slutsatser.
 • Procedurförmåga: Att kunna söka efter samt samla ihop information som kan vara viktig för att lösa ett problem. Att veta vilket sätt du ska lösa ett problem på, samt att kunna lösa rutinuppgifter.
 • Kommunikation: Att kunna visa både skriftligt och muntligt hur du har löst uppgiften. Att kunna prata om dina tankegångar, "så här räknar jag för att".
 • Begrepp: Att förstå och kunna använda rätt begrepp i rätt sammanhang. Att kunna se samband och kunna jämföra olika begrepp. 

 Så här ska vi arbeta.

 • Lektionerna kommer både vara lärarledda samt du kommer att arbeta enskilt. Ni kommer även att arbeta i grupp.
 • Vi kommer att arbeta både med uppgifter från boken samt andra uppgifter.
 • Vi kommer att arbeta praktiskt, att kunna "göra" matematiken.
 • Vi kommer att arbeta med muntliga uppgifter för att utveckla den kommunikativa förmågan.
 • Vi kommer att arbeta enligt EPA-metoden, ensam-par-alla.
 • Vi kommer att arbeta med olika digitala hjälpmedel, appar samt hemsidor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris

Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matematiska problem som handlar om saker som du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matematiska problem som handlar om saker som du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen..
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matematiska problem som handlar om saker som du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen..
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.
När du löser uppgifter använder du metoder som fungerar till viss del i sammanhanget för att kunna göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
När du löser uppgifter använder du metoder som fungerar relativt väl sammanhanget för att kunna göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
När du löser uppgifter använder du metoder som fungerar ändamålsenligt och effektivt för att kunna göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.